KLAUZULA INFORMACYJNA -  MONITORING 

Informujemy, że na obiekcie Krytej Pływalni w Naprawie, 34-240 Jordanów, Naprawa 700 funkcjonuje monitoring, który obejmuje swym zasięgiem: wejścia do budynku, recepcję, halę basenową, hol na parterze oraz parking, a urządzenia monitorujące znajdują się w budynku krytej pływalni.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE 119 z 4.05.2016 (dalej jako RODO) informujemy, że: 

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie, 34-234 Osielec 500,  reprezentowany przez Dyrektora – Gabrielę Korbel.
  2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Ewelina Pochłopień  - tel. kontaktowy: 695 472 863, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wtorki i czwartki w godz. 8:00 - 16:00.
  3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Krytej Pływalni, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa zakładu pracy, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 22 ² &1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2018 poz.917 i 1000) .
  4. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres trzech dni od dnia nagrania, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązującego prawa – przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawnych.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymywania, na podstawie przepisów obowiązującego prawa. 
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
  7. Wobec Pana /Pani nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych. 
  9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż  przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.