GOKSiP Jordanw
Naprawa
Home Wydarzenia Konkurs Palm Wielkanocnych 2017

Konkurs Palm Wielkanocnych w gminie Jordanw

T1

W Niedziel Palmow, we wszystkich soectwach gminy Jordanw, odbyy si konkursy palm wielkanocnych. Ich organizatorem by Gminny Orodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie, a fundatorami nagrd ? Urzd Gminy w Jordanowie oraz sponsorzy. Nadrzdnym celem konkursu, poza aspektem religijnym, jest propagowanie i kultywowanie tradycji wykonywania palm. Palmy oceniane byy przez specjalnie do tego powoane Komisje Konkursowe. Jurorzy zwracali szczegln uwag na zgodno z tradycj, rnorodno i estetyk wykonania, a biorc pod uwag fakt, e niektre palmy przypominay prawdziwe dziea sztuki, praca komisji nie naleaa do atwych. Komisje nagrodziy wszystkich uczestnikw konkursw. W towni zwyciya palma wykonana przez Bartomieja Jochymka i Nicol Pastw, drugie miejsce zaj ukasz Winiewski, a trzecie ?Kacper Chlebak oraz Patrycja i Amelia Brutanek. Nagrod za najwysz palm (8,35 m) otrzyma ukasz Pindel. Pozostali uczestnicy zasuyli na wyrnienia. Palmy oceniali: Barbara Ciszczo, Kazimierz Jopek oraz Pawe Hanusiak. W Naprawie palmy oceniaa komisja w skadzie: Maria Medes, Wadysawa Rawska, Maria Kania i Beata Firek. Komisja przyznaa nastpujce miejsca: pierwsze - Aleksandra Proszek drugie ?Anna Banik, a trzecie Dawid i Renata Ditmajer. Nagrod za najwysz palm (6,30 m) otrzymaa Wiktoria Czarnota. Pozostali uczestnicy otrzymali wyrnienia. W Osielcu pierwsze miejsce zdobya palma wykonana przez Grayn Korbel ex aequo z palm Krzysztofa Pasternaka. Drugie miejsce zdobyy ex aequo: Dariusz Stopa oraz Tobiasz Janik. Trzecie miejsce ? take ex aequo - zdobyy palmy wykonane przez Juli Pcek oraz Mart Wjcik. Nagrod za najwysz palm (7,10) otrzyma Jan Rzesztko. Oceny palm dokonali: Krystyna Drobny, Magorzata Oleksa i Halina Stec. W Toporzysku komisj oceniajc stanowili: ks. Marian Juras, Zofia Gruca oraz Ludwika Dudek. Komisja wraz z organizatorami konkursu zadecydowaa o przyznaniu kilku miejsc ex aequo: pierwsze miejsce dla Agnieszki Kozak oraz Kamila i Krzysztofa Dawiec, drugie miejsce dla Julii Filipek oraz Kingi Rczki, a trzecie miejsce dla Bartosza Worwy, Bartomieja Grucy oraz Miosza Kozowskiego. Nagroda za najwysz palm (7,5 m) powdrowaa do Huberta azarza. W Wysokiej komisja na czele ze Zbigniewem Bednarczykiem, Cecyli Papaj, Barbar Zych oraz Klaudi Papaj ocenia okoo 50 palm w dwch kategoriach. W kategorii pierwszej ?najwysza palma? pierwsze miejsce zaja Oliwia Tomczyk (8,60), drugie miejsce - ex ?quo otrzyma Patryk Gwizdo oraz Piotr Jaromin (d. ponad 8m), natomiast trzecie miejsce zdoby Mateusz Jaromin. W kategorii drugiej komisja wybraa i nagrodzia 10 najadniejszych palm. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia. We wszystkich miejscowociach gminy Jordanw nagrodzeni zostali nie tylko zdobywcy miejsc czy wyrnie, ale take pozostali uczestnicy konkursw. Gminny Orodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie skada serdeczne podzikowania dla Urzdu Gminy w Jordanowie oraz sponsorw za ufundowanie nagrd dla uczestnikw konkursu. Dzikujemy komisjom za prac, a uczestnikom za udzia w konkursie. Cieszymy si, e konkursy palm ciesz si tak duym zainteresowaniem. To daje nadziej, e kultywowanie tej piknej tradycji nie zaginie w ferworze nowoczesnoci.

L7

L6

L5

n1

n2o1

W1

w4

 
Subskrybuj newsletter
Toporzysko
Osielec

 

k1

                  

Gminny Orodek Kultury,Sportu i Promocji

w Jordanowie,  ul. Rynek2,  34-240 Jordanw

 tel. 18 26-93-522

 

            

k2

k3

k4

k5

 k6

 

GOKSiP Naprawa

GOKSiP Osielec

GOKSiP townia

GOKSiP Toporzysko

GOKSiP Wysoka

Naprawa 477
34-240 Jordanw

Tel. 18 26-72-165
Fax 18 26-72-165

 

 

Osielec 500
34-234 Osielec

tel. 18 27-73-500
Fax18 27-73-500

 

 

 

townia 343
34-242 townia

tel.  18 27-73-133
Fax 18 27-73-133

 

 

 Toporzysko 250
34-240 Jordanw

tel. 18 28-73-542
fax 18 28-73-542

 

 

Wysoka
34-240 Jordanw

tel. 18 26-72-835