GOKSiP Jordanw
Naprawa
Home Wydarzenia 78. rocznica wybuchu II wojny światowej

78. rocznica wybuchu II wojny światowej

IMG 0946

W dniu 1 września 2017 r. w Wysokiej odbyły się uroczystości upamiętniające 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Rozpoczęła je uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. Jana Mędrzaka – proboszcza parafii w Wysokiej. Dalsza część uroczystości miała miejsce na cmentarzu wojskowym. Modlitwę za poległych w obronie Ojczyzny odmówił ks. Jan Mędrzak. Orkiestra OSP z Osielca odegrała Hymn Państwowy, Apel Pamięci odczytała  por. Ewa Dworska z 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. Stanisława Maczka ze Świętoszowa. Na zakończenie apelu salwę na cześć poległych bohaterów wykonała kompania honorowa 10. Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa pod dowództwem kpt. Szczepana Piaskowskiego. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Wójt Gminy Jordanów Stanisław Pudo, poseł na Sejm RP Józef Brynkus, senator RP Andrzej Pająk, Starosta Suski Józef Bałos, Joanna Wielgat – córka por. Mariana Plichty – obrońcy Wysokiej oraz James Jurczyk – prezes Beskidzkiego Stowarzyszenia Maczkowców z Bielska- Białej.

Po przemówieniach wieńce i kwiaty pod pomnikiem poległych złożyli parlamentarzyści, samorządowcy, delegacja Wojskowej Komendy Uzupełnień z Nowego Targu, Straży Granicznej z Nowego Sącza, 10. Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa, przedstawiciele ościennych gmin, kombatanci, rodziny kombatanckie, związki i stowarzyszenia, delegacje policji i straży, Nadleśnictwa z Myślenic, Stowarzyszenie Motocyklistów PATRIA, Stowarzyszenie Riders of IPA Nowy Targ, delegacje szkół, przedszkoli, organizacje harcerskie oraz pozostali goście.

Odegranie Roty i odprowadzenie pocztów sztandarowych zakończyło oficjalną część uroczystości. Następnie wszyscy zostali zaproszeni na tradycyjną grochówkę przygotowaną przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich.

Tegoroczne uroczystości zostały wzbogacone przez wydarzenia towarzyszące. W Spytkowicach została otwarta wystawa pn. „Spytkowice 1939 w obronie granic. Epizody bitwy pod Jordanowem” oraz I Rajd Młodzieży im. por. Tadeusza Stefaniszyna. Grupy rajdowe wyruszyły ze Spytkowic i Jordanowa, by spotkać się przy cmentarzu wojskowym w Wysokiej i wziąć udział w uroczystościach. Organizatorem tych przedsięwzięć było Stowarzyszenie Historii Spytkowic pod kierownictwem Marii Fróg.

IMG 0706

IMG 0708

IMG 0710

IMG 0715

IMG 0719

IMG 0724

IMG 0765

IMG 0770

IMG 0781

IMG 0794

IMG 0797

IMG 0811

IMG 0813

IMG 0821

IMG 0824

IMG 0828

IMG 0818

IMG 0849

IMG 0852

IMG 0856

IMG 0874

IMG 0877

IMG 0893

IMG 0894

IMG 0897

IMG 0899

IMG 0903

IMG 0908

IMG 0909

IMG 0910

IMG 0911

IMG 0913

IMG 0915

IMG 0919

IMG 0921

IMG 0924

IMG 0926

IMG 0929

IMG 0939

IMG 0941

IMG 0946

IMG 0801

IMG 0952

IMG 0953

IMG 0974

 
Subskrybuj newsletter
Toporzysko
Osielec

 

k1

                  

Gminny Orodek Kultury,Sportu i Promocji

w Jordanowie,  ul. Rynek2,  34-240 Jordanw

 tel. 18 26-93-522

 

            

k2

k3

k4

k5

 k6

 

GOKSiP Naprawa

GOKSiP Osielec

GOKSiP townia

GOKSiP Toporzysko

GOKSiP Wysoka

Naprawa 477
34-240 Jordanw

Tel. 18 26-72-165
Fax 18 26-72-165

 

 

Osielec 500
34-234 Osielec

tel. 18 27-73-500
Fax18 27-73-500

 

 

 

townia 343
34-242 townia

tel.  18 27-73-133
Fax 18 27-73-133

 

 

 Toporzysko 250
34-240 Jordanw

tel. 18 28-73-542
fax 18 28-73-542

 

 

Wysoka
34-240 Jordanw

tel. 18 26-72-835