Home Biblioteka

 image t8

Biblioteka chroni przeszłość i tworzy przyszłość.  

                                                                                     M. Gorman

 

                        

BIBLIOTEKA w TOPORZYSKU

 

Biblioteka w Toporzysku rozpoczęła swą działalność w sierpniu 1963 roku. Prowadzona była przez Panią Kazimierę Maciążkę w jej prywatnym budynku.

W 1991 roku biblioteka została przeniesiona do budynku Pani Zofii Klag, która przejęła prowadzenie tej placówki.

Od 1999 roku do chwili obecnej mieści się w budynku Ośrodka Zdrowia w Toporzysku.

Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia księgozbiór ze wszystkich dziedzin wiedzy dla różnych grup użytkowników; książki naukowe, popularnonaukowe, literaturę piękną dla dorosłych i dzieci oraz literaturę regionalną.

Do regałów z książkami czytelnicy mają wolny dostęp.

Księgozbiór jest uzupełniany w nowości wydawnicze zgodnie z oczekiwaniami czytelników.

image t7 

 

W listopadzie 2011 r. w związku z przystąpieniem do Programu Rozwoju Bibliotek otrzymaliśmy: dwa komputery, urządzenie wielofunkcyjne i aparat fotograficzny.

W bibliotece można bezpłatnie skorzystać z internetu. Dysponujemy także urządzeniami biurowymi ( drukarka, ksero, fax), zgodnie z cennikiem.

Biblioteka bierze aktywny udział w życiu wsi i współpracuje z różnymi instytucjami.

 

 

 

 

k1

                  

Gminny Ośrodek Kultury,Sportu i Promocji

w Jordanowie,  ul. Rynek2,  34-240 Jordanów

 tel. 18 26-93-522

 

            

k2

k3

k4

k5

 k6

 

GOKSiP Naprawa

GOKSiP Osielec

GOKSiP Łętownia

GOKSiP Toporzysko

GOKSiP Wysoka

Naprawa 477
34-240 Jordanów

Tel. 18 26-72-165
Fax 18 26-72-165

 

 

Osielec 500
34-234 Osielec

tel. 18 27-73-500
Fax18 27-73-500

 

 

 

Łętownia 343
34-242 Łętownia

tel.  18 27-73-133
Fax 18 27-73-133

 

 

 Toporzysko 250
34-240 Jordanów

tel. 18 28-73-542
fax 18 28-73-542

 

 

Wysoka
34-240 Jordanów

tel. 18 26-72-835