Home Bibiloteka

 

image n7NIE TRZEBA WIELKICH MIEĆ BIBLIOTEK,

BY PRZYJACIELEM KSIĄŻKI ZOSTAĆ.

Hanna Łochocka

 


 

BIBLIOTEKA w NAPRAWIE

 

Rys historyczny …

Data utworzenia biblioteki przypada na rok 1957. Nieprzerwanie od ponad pół wieku placówka ta służy całej Naprawie i nie tylko. Z jej zbiorów i usług korzystają dzieci, młodzież i dorośli.

Gromadzka Biblioteka Publiczna w Naprawie została utworzona 1stycznia 1957. Pierwszy księgozbiór to 400 książek przekazanych na własność z Gromadzkiej Biblioteki w Łętowni.

Początkowo Biblioteka mieściła się w budynku szkoły później w budynku Domu Ludowego, w którym to była Remiza OSP.

 

 image n1       image n2Szkoła

     

                                                       

 

 

 

 

 

        Dom Ludowy

 

 

Było to jedno małe pomieszczenie. W późniejszych latach gdy wybudowano szkołę (w latach 60-tych) zaadoptowano drugie pomieszczenie z kącikiem czytelnianym.

I tak biblioteka przetrwała do lat 90-tych. W roku 1995 przeniesiono bibliotekę do nowego lokalu w suterenach Ośrodka Zdrowia, gdzie znajduje się obecnie.

W 1997 adoptowano dodatkowe pomieszczenie na czytelnię, w 1998 zlikwidowano gminną sieć bibliotek włączając je w struktury najpierw Wiejskich Ośrodków Kultury, a następnie Gminnego Ośrodka Kultury. Czytelnię biblioteki przeznaczono na świetlicę.

Założycielką i pierwszą bibliotekarką była Pani Zofia Walas, która kierowała biblioteką aż do roku 1979 roku z pięcioletnią przerwą.

Były to lata 1965-70 Bibliotekarzem wtedy był Pan mgr Andrzej Walas Syn Pani Zofii Walas

Od lipca 1979 roku przejął bibliotekę Pan Stanisław Białoński dyrektor Szkoły Podstawowej w Naprawie.

W sierpniu 1983 roku bibliotekę przejęła żona Pana Stanisława Białońskiego, Pani mgr Zofia Białońska nauczycielka Szkoły Podstawowej w Naprawie.

Następnie od września 1985 roku biblioteką kierowała Pani Zofia Folwarska. Od czerwca 1990 roku bibliotekę prowadzi Beata Firek.

 

image n3 

 

Zbiory biblioteczne

 

Księgozbiór liczy ogółem 10716 woluminów (stan na 31.12.2011)

 

Księgozbiór biblioteki ma charakter uniwersalny i obejmuje :

•        bogaty wybór literatury pięknej

•        literaturę popularno-naukową ze wszystkich dziedzin wiedzy.

•        książki dla dzieci i młodzieży

•        bogaty zbiór wydawnictw encyklopedycznych i słownikowych

•        lektury i opracowania szkolne

 

Biblioteka prenumeruje czasopisma:

•        Victor Junior

•        Victor Gimnazjalista

•        Cogito      

 

Zbiory wypożyczalni udostępniane są w systemie wolnego dostępu czytelników do regałów.

W wypożyczalni wydzielony jest kącik czytelniczy, w którym korzysta się z księgozbioru podręcznego (encyklopedii, leksykonów, słowników) na miejscu.

Biblioteka udostępnia :

  • katalog kartkowy (alfabetyczny i rzeczowy)
  • bezpłatny dostęp do zasobów Internetu w celach informacyjnych

i edukacyjnych.

W bibliotece jest możliwość wykonania kserokopii materiałów bibliotecznych (format A4 A3), skanowanie i drukowanie.

Biblioteka nasza bierze aktywny udział w życiu wsi i gminy.

Współpracuje z wieloma instytucjami i stowarzyszeniami.

Organizowała konkursy czytelnicze, pogadanki, turnieje literackie, Pasowanie na czytelnika, lekcje biblioteczne itp.

 

Obecnie bierzemy udział

w takich projektach jak:

 

 

 

          program 1   

Program Rozwoju Bibliotek

 

Biblioteka w Naprawie uczestniczy w Programie Rozwoju Bibliotek – ogólnopolskiego przedsięwzięcia, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach.

 

Dzięki udziałowi w PRB Biblioteka, otrzymała w 2011 roku sprzęt komputerowy: 2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem,

aparat cyfrowych, urządzenie wielofunkcyjne, urządzenie przeciwprzepięciowe.

Pracownik biblioteki uczestniczy w 3 rodzajach szkoleń:

cykl szkoleń z zakresu warsztatu planowania pracy biblioteki

(5 modułów dwudniowych),

cykl szkoleń informatycznych (5 modułów jednodniowych),

cykl szkoleń specjalistycznych (1 szkolenie trzydniowe).

 

      program 2   

 ,,FunEnglish w bibliotece”

 

Biblioteka w Naprawie bierze udział w projekcie „FunEnglish w bibliotece”, dzięki któremu dzieci w wieku 6 - 12 lat mogą BEZPŁATNIE uczyć się angielskiego. „FunEnglish w bibliotece” to kurs komputerowy, który mądrze łączy nauką języka obcego z zabawą. Fotolekcje, ćwiczenia, gry edukacyjne, setki filmików i piosenek opracowane przez ekspertów, to sprawdzony sposób, dzięki któremu dziecko bez stresu i skutecznie uczy się angielskiego.

Przyjdź do biblioteki, żeby dowiedzieć się więcej!

 

 

 

program 3

"Biblioteka

– miejsce bezpiecznego Internetu"

 

Internet daje swobodny dostęp do informacji, wiedzy i kultury, ale może być także źródłem zagrożeń, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.

Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie młodych osób do korzystania z sieci – wykształcenie u nich właściwych nawyków i bezpiecznych zachowań  w Internecie.

Inicjatorzy kampanii "Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu": Fundacja Dzieci Niczyje, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Microsoft, zaprosiły biblioteki w całej Polsce do podjęcia działań edukacyjnych na rzecz bezpiecznego używania Internetu. Kampania potrwa sześć miesięcy: od 21 listopada 2011 roku do 21 maja 2012 roku.

 

Biblioteka w Naprawie bierze równią udział w tej kampanii.

 

Od grudnia 2011 roku  bezpłatnie korzysta z platformy e-learningowej www.fdn.pl/kursy/biblioteki, na której znajdują się multimedialne pakiety edukacyjne.

 

Są to kursy bezpiecznego korzystania z Internetu:

  •  „3…2…1 Internet” dla uczniów klas IV-VI wykorzystujące kreskówki i inne formy edukacji przez zabawę. Morał płynący z każdego odcinka prezentowany jest przez kierowcę rajdowego Krzysztofa Hołowczyca.
  • „W sieci” dla uczniów gimnazjum i liceum, przedstawiające zagadnienia bezpieczeństwa w Internecie w konwencji talk-show. W roli prowadzącej program występuje piosenkarka Ewa Farna.

Zadanie biblioteki to umożliwienie młodym użytkownikom ukończenia takiego kursu przy użyciu komputerów w bibliotece. Młode osoby mogą przejść kurs samodzielnie. Do poprowadzenia zajęć wymagana jest tylko podstawowa znajomość specyfiki Internetu.image n5image n6image n4

 

 

 

 

k1

                  

Gminny Ośrodek Kultury,Sportu i Promocji

w Jordanowie,  ul. Rynek2,  34-240 Jordanów

 tel. 18 26-93-522

 

            

k2

k3

k4

k5

 k6

 

GOKSiP Naprawa

GOKSiP Osielec

GOKSiP Łętownia

GOKSiP Toporzysko

GOKSiP Wysoka

Naprawa 477
34-240 Jordanów

Tel. 18 26-72-165
Fax 18 26-72-165

 

 

Osielec 500
34-234 Osielec

tel. 18 27-73-500
Fax18 27-73-500

 

 

 

Łętownia 343
34-242 Łętownia

tel.  18 27-73-133
Fax 18 27-73-133

 

 

 Toporzysko 250
34-240 Jordanów

tel. 18 28-73-542
fax 18 28-73-542

 

 

Wysoka
34-240 Jordanów

tel. 18 26-72-835