GOKSiP Jordanw
Naprawa
Home Bibiloteka

image n7NIE TRZEBA WIELKICH MIE BIBLIOTEK,

BY PRZYJACIELEM KSIKI ZOSTA.

Hanna ochocka


BIBLIOTEKA w NAPRAWIE

Rys historyczny ?

Data utworzenia biblioteki przypada na rok 1957. Nieprzerwanie od ponad p wieku placwka ta suy caej Naprawie i nie tylko. Z jej zbiorw i usug korzystaj dzieci, modzie i doroli.

Gromadzka Biblioteka Publiczna w Naprawie zostaa utworzona 1stycznia 1957. Pierwszy ksigozbir to 400 ksiek przekazanych na wasno z Gromadzkiej Biblioteki w towni.

Pocztkowo Biblioteka miecia si w budynku szkoy pniej w budynku Domu Ludowego, w ktrym to bya Remiza OSP.

image n1 image n2Szkoa

Dom Ludowy

Byo to jedno mae pomieszczenie. W pniejszych latach gdy wybudowano szko (w latach 60-tych) zaadoptowano drugie pomieszczenie z kcikiem czytelnianym.

I tak biblioteka przetrwaa do lat 90-tych. W roku 1995 przeniesiono bibliotek do nowego lokalu w suterenach Orodka Zdrowia, gdzie znajduje si obecnie.

W 1997 adoptowano dodatkowe pomieszczenie na czytelni, w 1998 zlikwidowano gminn sie bibliotek wczajc je w struktury najpierw Wiejskich Orodkw Kultury, a nastpnie Gminnego Orodka Kultury. Czytelni biblioteki przeznaczono na wietlic.

Zaoycielk i pierwsz bibliotekark bya Pani Zofia Walas, ktra kierowaa bibliotek a do roku 1979 roku z picioletni przerw.

Byy to lata 1965-70 Bibliotekarzem wtedy by Pan mgr Andrzej Walas Syn Pani Zofii Walas

Od lipca 1979 roku przej bibliotek Pan Stanisaw Biaoski dyrektor Szkoy Podstawowej w Naprawie.

W sierpniu 1983 roku bibliotek przeja ona Pana Stanisawa Biaoskiego, Pani mgr Zofia Biaoska nauczycielka Szkoy Podstawowej w Naprawie.

Nastpnie od wrzenia 1985 roku bibliotek kierowaa Pani Zofia Folwarska. Od czerwca 1990 roku bibliotek prowadzi Beata Firek.

image n3

Zbiory biblioteczne

Ksigozbir liczy ogem 10716 woluminw (stan na 31.12.2011)

Ksigozbir biblioteki ma charakter uniwersalny i obejmuje :

? bogaty wybr literatury piknej

? literatur popularno-naukow ze wszystkich dziedzin wiedzy.

? ksiki dla dzieci i modziey

? bogaty zbir wydawnictw encyklopedycznych i sownikowych

? lektury i opracowania szkolne

Biblioteka prenumeruje czasopisma:

? Victor Junior

? Victor Gimnazjalista

? Cogito

Zbiory wypoyczalni udostpniane s w systemie wolnego dostpu czytelnikw do regaw.

W wypoyczalni wydzielony jest kcik czytelniczy, w ktrym korzysta si z ksigozbioru podrcznego (encyklopedii, leksykonw, sownikw) na miejscu.

Biblioteka udostpnia :

  • katalog kartkowy (alfabetyczny i rzeczowy)
  • bezpatny dostp do zasobw Internetu w celach informacyjnych

i edukacyjnych.

W bibliotece jest moliwo wykonania kserokopii materiaw bibliotecznych (format A4 A3), skanowanie i drukowanie.

Biblioteka nasza bierze aktywny udzia w yciu wsi i gminy.

Wsppracuje z wieloma instytucjami i stowarzyszeniami.

Organizowaa konkursy czytelnicze, pogadanki, turnieje literackie, Pasowanie na czytelnika, lekcje biblioteczne itp.

Obecnie bierzemy udzia

w takich projektach jak:

program 1

Program Rozwoju Bibliotek

Biblioteka w Naprawie uczestniczy w Programie Rozwoju Bibliotek ? oglnopolskiego przedsiwzicia, ktrego celem jest wzmocnienie potencjau bibliotek publicznych znajdujcych si na wsiach i w maych miastach.

Dziki udziaowi w PRB Biblioteka, otrzymaa w 2011 roku sprzt komputerowy: 2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem,

aparat cyfrowych, urzdzenie wielofunkcyjne, urzdzenie przeciwprzepiciowe.

Pracownik biblioteki uczestniczy w 3 rodzajach szkole:

cykl szkole z zakresu warsztatu planowania pracy biblioteki

(5 moduw dwudniowych),

cykl szkole informatycznych (5 moduw jednodniowych),

cykl szkole specjalistycznych (1 szkolenie trzydniowe).

program 2

,,FunEnglish w bibliotece?

Biblioteka w Naprawie bierze udzia w projekcie ?FunEnglish w bibliotece?, dziki ktremu dzieci w wieku 6 - 12 lat mog BEZPATNIE uczy si angielskiego. ?FunEnglish w bibliotece? to kurs komputerowy, ktry mdrze czy nauk jzyka obcego z zabaw. Fotolekcje, wiczenia, gry edukacyjne, setki filmikw i piosenek opracowane przez ekspertw, to sprawdzony sposb, dziki ktremu dziecko bez stresu i skutecznie uczy si angielskiego.

Przyjd do biblioteki, eby dowiedzie si wicej!

program 3

"Biblioteka

? miejsce bezpiecznego Internetu"

Internet daje swobodny dostp do informacji, wiedzy i kultury,ale moe by take rdem zagroe, zwaszcza dla dzieci i modziey.

Dlatego tak wane jest odpowiednie przygotowanie modych osb do korzystania z sieci ? wyksztacenie u nich waciwych nawykwi bezpiecznych zachowa w Internecie.

Inicjatorzy kampanii "Biblioteka ? miejsce bezpiecznego Internetu": Fundacja Dzieci Niczyje, Fundacja Rozwoju Spoeczestwa Informacyjnego i Microsoft, zaprosiy biblioteki w caej Polsce do podjcia dziaa edukacyjnych na rzecz bezpiecznego uywania Internetu. Kampania potrwa sze miesicy: od 21 listopada 2011 roku do 21 maja 2012 roku.

Biblioteka w Naprawie bierze rwni udzia w tej kampanii.

Od grudnia 2011 roku bezpatnie korzysta z platformy e-learningowej www.fdn.pl/kursy/biblioteki, na ktrej znajduj si multimedialne pakiety edukacyjne.

S to kursy bezpiecznego korzystania z Internetu:

  • ?3?2?1 Internet? dla uczniw klas IV-VI wykorzystujce kreskwki i inne formy edukacji przez zabaw. Mora pyncy z kadego odcinka prezentowany jest przez kierowc rajdowego Krzysztofa Hoowczyca.
  • ?W sieci? dla uczniw gimnazjum i liceum, przedstawiajce zagadnienia bezpieczestwa w Internecie w konwencji talk-show. W roli prowadzcej program wystpuje piosenkarka Ewa Farna.

Zadanie biblioteki to umoliwienie modym uytkownikom ukoczenia takiego kursu przy uyciu komputerw w bibliotece. Mode osoby mog przej kurs samodzielnie. Do poprowadzenia zaj wymagana jest tylko podstawowa znajomo specyfiki Internetu.image n5image n6image n4

 
Subskrybuj newsletter
Toporzysko
Osielec

 

k1

                  

Gminny Orodek Kultury,Sportu i Promocji

w Jordanowie,  ul. Rynek2,  34-240 Jordanw

 tel. 18 26-93-522

 

            

k2

k3

k4

k5

 k6

 

GOKSiP Naprawa

GOKSiP Osielec

GOKSiP townia

GOKSiP Toporzysko

GOKSiP Wysoka

Naprawa 477
34-240 Jordanw

Tel. 18 26-72-165
Fax 18 26-72-165

 

 

Osielec 500
34-234 Osielec

tel. 18 27-73-500
Fax18 27-73-500

 

 

 

townia 343
34-242 townia

tel.  18 27-73-133
Fax 18 27-73-133

 

 

 Toporzysko 250
34-240 Jordanw

tel. 18 28-73-542
fax 18 28-73-542

 

 

Wysoka
34-240 Jordanw

tel. 18 26-72-835