GOKSiP Jordanw
Naprawa
Home Biblioteka

"atwiej niektrym ksik napisa,
ni drugim j przeczyta"image w9

Alojzy kiewski.

Biblioteka w Wysokiej

Siedziba Biblioteki mieci si w budynku Zespou Szk im. Wojska Polskiego w Wysokiej i zajmuje wsplne pomieszczenie z Bibliotek Szkoln. Pierwszego wpisu w ksidze inwentarzowej nowo powstaej biblioteki dokonano 22 kwietnia 1998 roku.Bibliotek prowadzi Lidia Teper.

,, Zadaniem Biblioteki jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych spoecznocilokalnej oraz upowszechnianie wiedzy i kultury".

Zadania te realizujemy poprzez :
1. Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiaw bibliotecznych.
2. Udostpnianie zbiorw bibliotecznych na miejscu, wypoyczanie dodomu. 3. Popularyzacja ksiki i czytelnictwa.
4. Udostpnianie Internetu w celach informacyjno-edukacyjnych.
5. Wspdziaanie z innymi bibliotekami z terenu gminy. 6. Podejmowanie rnorodnych form dziaalnoci kulturalno-edukacyjnej z dziemi, modziei osobami starszymi przy wsppracy z nauczycielami Zespou Szk.

Zbiory

Biblioteka Gminna filia w Wysokiej oferuje swoim czytelnikom bogat oraz ciekaw ofert zbiorw: literatur pikn dla dzieci i dorosych, popularno-naukow z rnych dziedzin, zbiory regionalne.

Zasoby Biblioteki:

1. Ksigozbir liczy ogem na dzie 31 12.2012 r. - 2098 wol.

image w10

 
Subskrybuj newsletter
Toporzysko
Osielec

 

k1

                  

Gminny Orodek Kultury,Sportu i Promocji

w Jordanowie,  ul. Rynek2,  34-240 Jordanw

 tel. 18 26-93-522

 

            

k2

k3

k4

k5

 k6

 

GOKSiP Naprawa

GOKSiP Osielec

GOKSiP townia

GOKSiP Toporzysko

GOKSiP Wysoka

Naprawa 477
34-240 Jordanw

Tel. 18 26-72-165
Fax 18 26-72-165

 

 

Osielec 500
34-234 Osielec

tel. 18 27-73-500
Fax18 27-73-500

 

 

 

townia 343
34-242 townia

tel.  18 27-73-133
Fax 18 27-73-133

 

 

 Toporzysko 250
34-240 Jordanw

tel. 18 28-73-542
fax 18 28-73-542

 

 

Wysoka
34-240 Jordanw

tel. 18 26-72-835