GOKSiP Jordanw
Naprawa
Home Wydarzenia Naprawskie Lato

 

ImageNaprawskie Lato jest imprez, ktra od swojego zarania zwizana jest z promowaniem Ziemi Jordanowskiej poprzez spotkania z twrcami ludowymi a take promowaniem uzdolnionej modziey. W biecym roku, rwnie mielimy moliwo spotkania z twrcami rkodziea i podziwiana piknych wyrobw regionalnych wykonanych o przez uznanych twrcw jak rwnie przez modzie skupion w Klubach 4 H z terenu gminy Jordanw.

 

 

W czci artystycznej Naprawskiego Lata, organizatorzy przedstawili publicznoci laureatw, zdobywcw nagrd gwnych w konkursie PERA 2012, oraz take tych, ktrzy w oczach jurorw zasuyli tylko na wyrnienia. W kategorii wokal w grupie klas IV ? VI per otrzymaa Angelika Migas z Osielca, w grupie gimnazjalnej Katarzyna Kudzia z Wysokiej, a grupie ponad gimnazjalnej Emilia Kolanko z towni.
W kategorii muzyka w grupie klas od I ? III per zdobya Julia Grzechynka z Osielca, a w grupie gimnazjalnej Sabina Pieron z Wysokiej.
W kategorii taniec per otrzyma duet Katarzyna Worwa i Jolanta Cisco z towni wystpujcy w rupie gimnazjalnej.Image

W kategorii literatura per wywalczyy Angelika akomy z toporzyska w grupie klas I ? III, oraz Mariola Marek take z Toporzyska w grupie ponad gimnazjalnej. Wyrnienia otrzymay; Zuzanna Majda, Wanessa Rapacz, Patrycja Pluta, Dominika Makuch, Mariola Siepak, Sylwia Stec, Kinga Wjcik, Daria akomy, Magdalena Koodziejczyk i Sylwia Knapczyk. Aby ta modzie moga ujawni swoje talenty, konieczni s ludzie, ktrzy powicaj swj czas, szlifujc ukryte zdolnoci przeksztacajc je w per. Do takich zaliczy naley; Mart Majd, Andrzeja Makucha, Teres Grzechynk, Magorzat Rapacz, Haline Kolanko, Marka Kijank, Jolant Siepak, Ew Koodziejczyk, siostr zakonn Katarzyn Drozdowsk, Ann Cisco, Ann Wjcik i Ann Mikoajczyk.
Wrczenia nagrd, dyplomw i pucharw laureatom oraz wyrnionym dokona wjt Stanisaw Pudo. Uhonorowani zostali take podzikowaniami opiekunowie.
Po odebraniu dyplomw upowaniajcych do tytuu PERU 2012 wszyscy zaprezentowali si na scenie zebranej publicznoci. 
W uroczystoci udzia wzili; pose na Sejm RP Joanna Bobowska, przedstawiciele samorzdu gminnego i powiatowego.
Naprawskie Lato zakoczy ludowy festyn. 

Image

Image

Image

Image

Image

 

 
Subskrybuj newsletter
Toporzysko
Osielec

 

k1

                  

Gminny Orodek Kultury,Sportu i Promocji

w Jordanowie,  ul. Rynek2,  34-240 Jordanw

 tel. 18 26-93-522

 

            

k2

k3

k4

k5

 k6

 

GOKSiP Naprawa

GOKSiP Osielec

GOKSiP townia

GOKSiP Toporzysko

GOKSiP Wysoka

Naprawa 477
34-240 Jordanw

Tel. 18 26-72-165
Fax 18 26-72-165

 

 

Osielec 500
34-234 Osielec

tel. 18 27-73-500
Fax18 27-73-500

 

 

 

townia 343
34-242 townia

tel.  18 27-73-133
Fax 18 27-73-133

 

 

 Toporzysko 250
34-240 Jordanw

tel. 18 28-73-542
fax 18 28-73-542

 

 

Wysoka
34-240 Jordanw

tel. 18 26-72-835