GOKSiP Jordanów
Łętownia
Naprawa
Home Wydarzenia

doz11Piękna słoneczna pogoda sprawiła, że na Gminne Dożynki do Łętowni zjechali goście z całej gminy Jordanów w tym najliczniej Koła Gospodyń Wiejskich z pięknymi wieńcami i wiązankami uwitymi z tegorocznych zbiorów. Po mszy Św. dziękczynnej odprawionej w parafialnym kościele, korowód dożynkowy prowadzony przez orkiestrę dętą OSP z Łętowni przemaszerował na plac przy remizie strażackiej, aby odbyć dożynkowy obrzęd.

Starostowie dożynek Józefa Hanusiak i Józef Korbel wręczyli gospodarzowi dożynek wójtowi Stanisławowi Pudo chleb z tegorocznych plonów symbolizujący bogactwo tej ziemi, z prośbą, aby dzielił go tak sprawiedliwie, aby każdemu starczyło.
Aby tradycji stało się zadość, każde z Kół Gospodyń Wiejskich przygotowało przyśpiewki, w których zawarte były prośby, życzenia i podziękowania za to, co zostało w danej wsi zrobione i co jeszcze czeka na rychłą realizację.

doz2

doz11

Za zasługi na rzecz gminy Kapituła Honorowa przyznała dla najbardziej zasłużonych odznaczenia regionalne ? Za Zasługi Dla Gminy Jordanów?, które wraz z wójtem Stanisławem Pudo wręczał przewodniczący Rady Gminy Adam Kawula. Odznaczenia otrzymali; Józefa Hanusiak, Krystyna Mąka i ks. Stefan Stypuła. Część oficjalną zakończyło wręczenie nagród za udział w konkursie na najpiękniejszy ogród i obejście w gospodarstwie rolnym.
Tegoroczne dożynki swoją obecnością zaszczycili, Jan Woźny wice starosta suski, Henryk Kuriata wójt gminy partnerskiej z Jordanowa Śląskiego, prezes Małopolskiej Izby Rolniczej Ryszard Czaicki, radni gminni i powiatowi, przedstawiciele Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania ?Podbabiogórze? z Suchej Beskidzkiej prezentując swoje stoiska. List gratulacyjny na ręce wójta przesłał marszałek województwa Marek Sowa.

doz19

doz24

W drugiej części programu dożynkowego scenę opanowali mali artyści z przedszkola i Zespołu Szkół w Łętowni, prezentując swoje umiejętności artystyczne, które przyjmowane były gromkimi brawami. Swój koncert dała też orkiestra dęta OSP pod batutą Andrzeja Makucha. Kulminacyjnym punktem programu artystycznego był występ zespołu ?Krywań? , który zaprezentował stare i najnowsze utwory ze swojego programu. Zabawa wiejska, zakończyła dożynkowe uroczystości.

doz25

doz26

doz28

doz30

doz39

doz48

doz49

doz50

doz51

doz52

doz53

doz57

doz58

doz27

doz44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Subskrybuj newsletter
Toporzysko
Osielec

 

k1

                  

Gminny Ośrodek Kultury,Sportu i Promocji

w Jordanowie,  ul. Rynek2,  34-240 Jordanów

 tel. 18 26-93-522

 

            

k2

k3

k4

k5

 k6

 

GOKSiP Naprawa

GOKSiP Osielec

GOKSiP Łętownia

GOKSiP Toporzysko

GOKSiP Wysoka

Naprawa 477
34-240 Jordanów

Tel. 18 26-72-165
Fax 18 26-72-165

 

 

Osielec 500
34-234 Osielec

tel. 18 27-73-500
Fax18 27-73-500

 

 

 

Łętownia 343
34-242 Łętownia

tel.  18 27-73-133
Fax 18 27-73-133

 

 

 Toporzysko 250
34-240 Jordanów

tel. 18 28-73-542
fax 18 28-73-542

 

 

Wysoka
34-240 Jordanów

tel. 18 26-72-835