GOKSiP Jordanów
Łętownia
Naprawa
Home Wydarzenia

wysokaGłos syreny oraz dzwonu kościelnego punktualnie o godz. 12.00 oznajmił, że w Wysokiej rozpoczynają się uroczystości związane z 73 rocznicą wybuchu II wojny światowej.
Uczestnicy manifestacji po wysłuchaniu mszy Św. w kościele parafialnym udali się na cmentarz pod pomnik, aby tam oddać hołd poległym w bitwie o Wysoką w dniach 1 i 2 września 1939 roku. Po krótkiej modlitwie, odegraniu hymnu państwowego oraz powitaniu przybyłych na uroczystość, starszy chorąży Mirosław Wnuk z Karpackiego Oddziały Straży Granicznej w Zakopanem odczytał apel poległych. 

 

Wójt Stanisław Pudo zabierając głos przypomniał krótką historię bitwy oraz udział, jaki w niej miała ludność cywilna szczególnie wsi Wysoka. Głos zabierali także starosta suski Tadeusz Gancarz, poseł na Sejm RP Joanna Bobowska, senator Andrzej Pająk, prezes Beskidzkiego Stowarzyszenia Maczkowców z Bielska Białej oraz kombatant sierżant Wójcik.

 

wysoka

wysoka 2

Po wystąpieniach wieńce i kwiaty pod pomnikiem składały delegacje posłów i senatorów, Wojska Polskiego, gmin i powiatu, delegacje kombatanckie, Policji, Ochotniczych Straży Pożarnych, szkół i przedszkoli, organizacje harcerskie oraz pozostali goście, którzy przybyli na rocznicowe spotkanie. Wartę honorową przy pomniku zaciągnęli harcerze z Jordanowskiego Hufca oraz grupa rekonstrukcyjna z Bielska Białej.

wysoka 3

wysoka 4

Po odegraniu Roty przez orkiestrę OSP z Łętowni, kpt. Mirosław Ślusarczyk wydał komendę o odprowadzeniu pocztów sztandarowych, tym samym oficjalna uroczystość dobiegła końca. Zebrani przemaszerowali pod budynek remizy strażackiej gdzie nastąpiło rozwiązanie manifestacji a następnie udali się na wspólny żołnierski posiłek, którym była grochówka przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich w Wysokiej.

bs

wysoka 5

wysoka 6

wysoka 7

wysoka 8

 

 

 
Subskrybuj newsletter
Toporzysko
Osielec

 

k1

                  

Gminny Ośrodek Kultury,Sportu i Promocji

w Jordanowie,  ul. Rynek2,  34-240 Jordanów

 tel. 18 26-93-522

 

            

k2

k3

k4

k5

 k6

 

GOKSiP Naprawa

GOKSiP Osielec

GOKSiP Łętownia

GOKSiP Toporzysko

GOKSiP Wysoka

Naprawa 477
34-240 Jordanów

Tel. 18 26-72-165
Fax 18 26-72-165

 

 

Osielec 500
34-234 Osielec

tel. 18 27-73-500
Fax18 27-73-500

 

 

 

Łętownia 343
34-242 Łętownia

tel.  18 27-73-133
Fax 18 27-73-133

 

 

 Toporzysko 250
34-240 Jordanów

tel. 18 28-73-542
fax 18 28-73-542

 

 

Wysoka
34-240 Jordanów

tel. 18 26-72-835