GOKSiP Jordanw
Naprawa
Home Wydarzenia

wysokaGos syreny oraz dzwonu kocielnego punktualnie o godz. 12.00 oznajmi, e w Wysokiej rozpoczynaj si uroczystoci zwizane z 73 rocznic wybuchu II wojny wiatowej.
Uczestnicy manifestacji po wysuchaniu mszy w. w kociele parafialnym udali si na cmentarz pod pomnik, aby tam odda hod polegym w bitwie o Wysok w dniach 1 i 2 wrzenia 1939 roku. Po krtkiej modlitwie, odegraniu hymnu pastwowego oraz powitaniu przybyych na uroczysto, starszy chory Mirosaw Wnuk z Karpackiego Oddziay Stray Granicznej w Zakopanem odczyta apel polegych. 

Więcej…

 

wojna m12

 
Subskrybuj newsletter
Toporzysko
Osielec

 

k1

                  

Gminny Orodek Kultury,Sportu i Promocji

w Jordanowie,  ul. Rynek2,  34-240 Jordanw

 tel. 18 26-93-522

 

            

k2

k3

k4

k5

 k6

 

GOKSiP Naprawa

GOKSiP Osielec

GOKSiP townia

GOKSiP Toporzysko

GOKSiP Wysoka

Naprawa 477
34-240 Jordanw

Tel. 18 26-72-165
Fax 18 26-72-165

 

 

Osielec 500
34-234 Osielec

tel. 18 27-73-500
Fax18 27-73-500

 

 

 

townia 343
34-242 townia

tel.  18 27-73-133
Fax 18 27-73-133

 

 

 Toporzysko 250
34-240 Jordanw

tel. 18 28-73-542
fax 18 28-73-542

 

 

Wysoka
34-240 Jordanw

tel. 18 26-72-835