GOKSiP Jordanw
Naprawa
Home Wydarzenia

Gminny Konkurs Recytatorski Szk Podstawowych i Gimnazjum w Gminie Jordanw rozstrzygnity.

W dniu 18 marca 2013 r. w filii Gminnego Orodka Kultury,Sportu i Promocji w filii w towni odby si Gminny Konkurs Recytatorski Szk Podstawowych i Gimnazjum. Wzio w nim udzia 27 uczniw z Zespow Szk na terenie gminy Jordanw. Pierwsze miejsce wrd najmodszych uczestnikw obejmujcych klasy 1-3 zdobya Martyna Bachul z Zespou Szk w Toporzysku, drugie miejsce Katarzyna Drobny z Zespou Szk w Osielcu.Trzeciego miejsca nie przyznano. Do Konkursu Powiatowego, ktry odbdzie si w Makowie Podhalaskim, zakwalifikoway si obie uczennice.
Wrd klas 4-6 Szk Podstawowych pierwszego miejsca nie przyznano, natomiast drugie miejsce zdobyy rwnorzdnie Klaudia Kufel z Zespou Szk w Toporzysku i Natalia Kurek z Zespou Szk w Naprawie. Trzecie miejsce zdoby Jakub Marszaek rwnie ze Szkoy Podstawowej w Naprawie. Do Konkursu Powiatowego w Makowie Podhalaskim, zakwalifikoway si Natalia Kurek i Klaudia Kufel.

Image

Więcej…

 

doz11Pikna soneczna pogoda sprawia, e na Gminne Doynki do towni zjechali gocie z caej gminy Jordanw w tym najliczniej Koa Gospody Wiejskich z piknymi wiecami i wizankami uwitymi z tegorocznych zbiorw. Po mszy w. dzikczynnej odprawionej w parafialnym kociele, korowd doynkowy prowadzony przez orkiestr dt OSP z towni przemaszerowa na plac przy remizie straackiej, aby odby doynkowy obrzd.

Więcej…

 

ImageW niedziel, 25 marca w kociele w towni, odby si Koncert Pieni Wielkopostnych "Stabat Mater". Wystpiy chry: "Vox Altisona" z Osielca, "Bel Canto" z Jordanowa oba pod kierownictwem Kseni Mikiewicz i przy akompaniamencie fortepianu, na ktrym gra Micha Makuch, chr "Kantylena" z Raby Wynej" pod kierownictwem Kingi Brandys-Wjciak, oraz scholka "Owce" i schola 'Vox Dei" z towni, pod kierownictwem Pawa Hanusiaka. Partie solowe wykonaa Kinga Brandys-Wjciak a na organach towarzyszy jej Marcin Augustyn z Nowego Targu.

 

Więcej…

 

plakat doz m.k

 
Subskrybuj newsletter
Toporzysko
Osielec

 

k1

                  

Gminny Orodek Kultury,Sportu i Promocji

w Jordanowie,  ul. Rynek2,  34-240 Jordanw

 tel. 18 26-93-522

 

            

k2

k3

k4

k5

 k6

 

GOKSiP Naprawa

GOKSiP Osielec

GOKSiP townia

GOKSiP Toporzysko

GOKSiP Wysoka

Naprawa 477
34-240 Jordanw

Tel. 18 26-72-165
Fax 18 26-72-165

 

 

Osielec 500
34-234 Osielec

tel. 18 27-73-500
Fax18 27-73-500

 

 

 

townia 343
34-242 townia

tel.  18 27-73-133
Fax 18 27-73-133

 

 

 Toporzysko 250
34-240 Jordanw

tel. 18 28-73-542
fax 18 28-73-542

 

 

Wysoka
34-240 Jordanw

tel. 18 26-72-835