GOKSiP Jordanw
Naprawa
Home

Kabaret ?TeKa? powsta jesieni 2005 roku w Gminnym Orodku Kultury  w Osielcu i przedstawia yciowe perypetie poczciwego, cho troch nierozgarnitego, grala Jaka Kadeli spod Gronika.
Pomysodawc kabaretu, autork tekstw oraz odtwrczyni roli Jaka jest Gabriela Korbel.
Rol ksidza, lekarza, dziennikarza, policjanta czy innych osb towarzyszcych Jakowi odgrywa Sebastian Rusin, ktry z kabaretem zwizany by przez pierwsze trzy lata jego istnienia.Sebastian Rusin i Gabriela Korbel czyli Kabaret "TeKa"    To wanie ten duet osign swj najwikszy sukces w maju 2007 r., kiedy podczas XXII Przepatrzowin Teatrw Regionalnych Maopolski
w Czarnym Dunajcu zdoby Brzow Mask. Oprcz tego jury docenio odtwrczyni roli Jaka wyrnieniem ?Za wyjtkowe zdolnoci aktorskie?.
    Od czasu do czasu z kabaretem wystpowali take Krzysztof Klimala i Anna Gaka a take miejscowe Koo Gospody Wiejskich.


Sebastian Rusin, Gabriela Korbel i Krzysztof Klimala -
debiut kabaretu "TeKa" na naprawskiej scenie.

Anna Gaka w roli policjantki i G.KorbelKiedy Sebastian zosta studentem kulturoznastwa, jego miejsce w kabarecie zaj Tomasz Grzybek. A od sierpnia 2011 r. towarzyszem grala Jaka zosta ukasz Szarlej.Tomasz Grzybek i G. Korbel podczas wystpu w Biekwce
ukasz Szarlej - obecny towarzysz Jaka  i Gabriela Korbel - czyli kabaretowy Jasiek spod Gronika.    Kabaret bawi publiczno podczas rnych imprez na terenie  powiatu i poza nim.


Przygotowania do wystpu.
Wystp w Zawoi podczas Babiogrskiej Jesieni.    Wystpowa midzy innymi w Naprawie, Toporzysku, towni, Jordanowie, Sidzinie, Biace, Skawicy, Zawoi, Budzowie, Stryszawie, Krzeszowie, Zembrzycach, Suchej Beskidzkiej, Biekwce, Lachowicach, Kukowie, Rabce, Skomielnej Czarnej, Krzczonowie, Bejscach (woj. witokrzyskie), a take w Jordanowie lskim (woj. dolnolskie).
Kabaret "TeKa" w oczekiwaniu na wystp w Biace.


    Kabaret "TeKa" wystpuje take przed wasn publicznoci w Osielcu. Dotychczas wystpi midzy innymi podczas festynu charytatywnego na rzecz powodzian, podczas uroczystoci powicenia
i przekazania nowego wozu straackiego czy w czasie ?Turnieju Wsi?.
Kabaret "TeKa" w skeczu "Przychodzi Jasiek do spowiedzi".


    Poza tym, corocznie, pod koniec listopada w miejscowym orodku kultury odbywa si Wieczr Kabaretowy ?Osielecka Skaa?, podczas ktrego ?TeKa? wraz z zaproszonymi kabaretami prezentuje swj dotychczasowy dorobek artystyczny.


Jeden z Wieczorw Kabaretowych "Osielecka Skaa".


    Dwa lata temu kabaret ?TeKa? obchodzi piciolecie swojego istnienia. Tym razem w jubileuszowym wystpie ?TeKi? udzia wziy:  kabaret ?Profan Butan? z Suchej Beskidzkiej? i kabaret ?O co chodzi? z Krakowa.
Jubileusz 5-lecia Kabaretu "TeKa"    Byy gratulacje, yczenia i nagrody od Wjta Gminy Jordanw
Pana Stanisawa Pudo, Przewodniczcego Rady Gminy Pana Adama Kawuli oraz dyrektora GOK-u w Jordanowie Pani Jadwigi Frtczak-Mrz. By rwnie tort i gromkie ?Sto lat? odpiewane na cze ?TeKi?,  a take kwiaty i prezenty od pracownikw GOK w Jordanowie oraz KGW z Osielca.Jubileuszowy tort.


    Podczas ostatniego Wieczoru Kabaretowego w listopadzie 2011 r.,  na osieleckiej scenie, wystpi gocinnie kabaret ?Trute? z Raby Wynej, ktry wraz z ?TeK? ubawi publiczno do ez.
    W marcu tego roku Kabaret ?TeKa? zosta zaproszony przez zaprzyjaniony portal powiatsuski24.pl do uwietnienia swoim wystpem Gali Sportu Powiatu Suskiego, a pod koniec maja wystpi podczas uroczystoci XX-lecia Gminy Jordanw. Tym razem "dostao si" wadzom, urzdnikom i...midzy innymi teciowym. Gorce brawa i salwy miechu byy najlepszym dowodem, e program kabaretu wszystkim si podoba.
    Kiedy caa Polska witowaa EURO 2012, kabaret rwnie da si ponie fali kibicowania i wystpi w strefie kibica w Makowie Podhalaskim w dniu otwarcia Euro.
    Obecnie "TeKa" przygotowuje si do kolejnych wystpw, o ktrych bdziemy na bieco informowa.
   

 

KLUB 4H z Osielca

       naprawa6  Jestemy nowopowstaym Klubem 4H z siedzib w Osielcu, a jednoczenie jednym z piciu dziaajcych na terenie gminy Jordanw. Klub powsta w kwietniu 2011 roku z inicjatywy Gabrieli Korbel ? instruktora kultury Gminnego Orodka Kultury Sportu i Promocji w Osielcu i od razu ruszy ostro do pracy.

         W ramach jego dziaalnoci prowadzone s rne zajcia, midzy innymi fotograficzne cieszce si duym zainteresowaniem wrod dzieci i modziey.

Zajcia fotograficzne odbywaj si dwa razy w tygodniu a tajniki fotografii przyblia zaprzyjaniony z naszym orodkiem kultury fotograf ukasz Szarlej. Kade zajcia z Klubem 4H to nie tylko ciekawa praca, ale i wietna zabawa dla wszystkich. Dzieciaki zaznajamiane s zarwno z teoretyczn, jak i praktyczn fotografi.

W myl idei Klubu 4H aktywnie spdzaj wolny czas uczc si i bawic jednoczenie. A robienie zdj stao si pewnego rodzaju nawykiem dla naszych klubowiczw, ktrzy czsto nie ruszaj si z miejsca bez aparatu fotograficznego.

         W naszym dorobku mamy trzy wystawy fotograficzne zorganizowane podczas Festiwalu Pieni Maryjnych w Osielcu, w czasie Przegldu Twrczoci Kulturalnej ?Naprawskie Lato? w Naprawie, a take podczas Wieczoru Kabaretowego ?Osielecka Skaa? w Osielcu. Dzieciaki wykonay midzy innymi widokwki Osielca, ktre cieszyy si duym zainteresowaniem wrd zwiedziajcych.

         Wzilimy rwnie udzia w Powiatowym Konkursie Fotograficznym w Suchej Beskidzkiej, w ktrym co prawda zabrako szczcia dzieciakom, ale za to trzecie miejsce w kategorii dorosych zaja Gabriela Korbel.

         W grudniu wzilimy udzia wsplnie z pozostaymi klubami z naszej gminy w Powiatowej Wigilii Klubw 4H w Zawoi. Dla dzieciakw byo to niezwyke przeycie. Miay bowiem okazj pozna klubowiczw z innych miejscowoci naszego powiatu, wsplnie z nimi udekorowa choink wasnorcznie przygotowanymi ozdobami, obejrze wystp artystyczny zespou regionalnego z Zawoi, zje wigilijn wieczerz, a take spotka si ze witym Mikoajem, ktry przygotowa dla nich prezenty.

         Mamy jeszcze wiele pomysw i planw zwizanych zarwno z fotografi, jak i dziaalnoci klubu w ogle, ale o wszystkim bdziemy informowa na bieco.      

 

CHR ?VOX ALTISONA?

 

         Chr Kameralny ?Vox Altisona? powsta w listopadzie 2009 roku w Gminnym Orodku Kultury Sportu i Promocji w Jordanowie, a od lutego 2012 r. dziaa jako stowarzyszenie.

         Skad chru: Magorzata Cielik, Anna Drobny, Katarzyna Bachul, Marta Dzikowska, Magorzata Kutek, Krystyna Guc, Katarzyna Targosz, Katarzyna Basiura, Grayna Firek, Barbara Wjcik, Anna Bachul, Iwona Bednarczyk, Katarzyna Rzesztko, Boena Czaja, Kinga Kutek, Wojciech Kutek, Piotr Kaczmarczyk, Mariusz Grzechynka, Bartomiej Bierwka.

         Pierwszym dyrygentem chru by Pan Marek Brynkus, od padziernika 2011 roku ? Pani Ksenia Mikiewicz.

image o1

         Chr wystpuje na terenie gminy i powiatu uwietniajc swoim piewem lokalne imprezy gminne i kocielne (Festiwal Pieni Maryjnych, Doynki, wito Niepodlegoci, Koncert Pieni Wielkopostnych, Koncert Kold itp.).

 

Wystpi take gocinnie w Krakowie i Nowym Targu.

W 2010 r. zaj I miejsce podczas Festiwalu Pieni Maryjnych ?Ave Maryja? w Osielcu a rok pniej zdoby I miejsce i nagrod Gand Prix.

Ostatnie wystpy chru to: Koncert Kold w kociele w Osielcu (26 XII), wystp na Przegldzie Kold i Pastoraek w towni (20 I), uroczystoci zwizane z Peregrynacj Obrazu w Osielcu (12 II), Koncert Pieni Wielkopostnych ?Stabat Mater? w towni (25 III).

Prby chru odbywaj si w kady czwartek o gosz. 19.30 w Gminnym Orodku Kultury Sportu i Promocji w Osielcu.

 

 
Subskrybuj newsletter
Toporzysko
Osielec

 

k1

                  

Gminny Orodek Kultury,Sportu i Promocji

w Jordanowie,  ul. Rynek2,  34-240 Jordanw

 tel. 18 26-93-522

 

            

k2

k3

k4

k5

 k6

 

GOKSiP Naprawa

GOKSiP Osielec

GOKSiP townia

GOKSiP Toporzysko

GOKSiP Wysoka

Naprawa 477
34-240 Jordanw

Tel. 18 26-72-165
Fax 18 26-72-165

 

 

Osielec 500
34-234 Osielec

tel. 18 27-73-500
Fax18 27-73-500

 

 

 

townia 343
34-242 townia

tel.  18 27-73-133
Fax 18 27-73-133

 

 

 Toporzysko 250
34-240 Jordanw

tel. 18 28-73-542
fax 18 28-73-542

 

 

Wysoka
34-240 Jordanw

tel. 18 26-72-835