GOKSiP Jordanw
Naprawa
Home

wietlica w Toporzysku

 

wietlica prowadzi dziaalno kulturaln i edukacyjn na rzecz spoecznoci lokalnej. Jest miejscem nauki i zabawy a take integracyjnych spotka zarwno modszych jak i starszych mieszkacw wioski, miejscem gdzie modzie i dzieci rozwijaj swoje zainteresowania. Pomieszczenia wietlicy udostpniane s na zebrania, pokazy, peni take funkcj lokalu wyborczego, odbywaj si tutaj zajcia rozrywkowe i sportowe, warsztaty techniczne, plastyczne i rkodziea artystycznego oraz imprezy okolicznociowe.

Celem dziaalnoci wietlicy jest zagospodarowanie uczniom czasu po szkole i w dni wolne, poprzez organizowanie rnorodnych form zaj.

Pozostajemy w cigej wsppracy z pozostaymi filiami GOKSiP z caej gminy. Wsplnie organizujemy imprezy artystyczne, rozrywkowe i rekreacyjno- sportowe dla mieszkacw gminy i nie tylko.

W wietlicy odbywaj si stae zajcia z Klubem 4H i nauka gry na gitarze. Ponadto codziennie udostpniane s gry wietlicowe i sprzt sportowy.

Mona u nas bezpatnie skorzysta z internetu. Dysponujemy rwnie kserem, drukark i faxem.

ZAPRASZAMY!!!

 

KLUB 4H

4H - to midzynarodowa organizacja zrzeszajca dzieci i modzie z caego wiata. Opiera si na programie ksztacco - wychowawczym prowadzonym jako zajcia dodatkowe.

Emblematem 4H jest czterolistna koniczyna z literk H umieszczon na kadym listku. Litery na emblemacie oznaczaj: Gow, Serce, Rce i Zdrowie (z angielskiego: Head, Heart, Hands, Health).

image t2

image t1

Gowa - eby janiej mylaa

Serce - eby byo wierniejsze

Rce - eby chtniej suyy innym

Zdrowie - eby mi pozwolio lepiej y

Haso Klubw 4H: "Uczy si dziaajc".

Motto: "Najlepsze niech bdzie jeszcze lepsze".

Klub 4H w Toporzysku rozpocz swoj dziaalno w 2008 roku. Czonkowie spotykaj si w wietlicy w kad sobot o godzinie 14.00. Na spotkaniach wykonuj wyroby rkodziea artystycznego (kwiaty zbibuy, hafty, ozdoby okolicznociowe, kartki itp.). Przedmioty wykonane przez dzieci i modzie nalece do Klubu prezentowane s na imprezach gminnych i powiatowych atake na kiermaszach, bior rwnie udzia w konkursach na produkty regionalne.

Czonkowie Klubu chtnie dziaaj jako wolontariusze przy okazji gminnych imprez.

 
Subskrybuj newsletter
Toporzysko
Osielec

 

k1

                  

Gminny Orodek Kultury,Sportu i Promocji

w Jordanowie,  ul. Rynek2,  34-240 Jordanw

 tel. 18 26-93-522

 

            

k2

k3

k4

k5

 k6

 

GOKSiP Naprawa

GOKSiP Osielec

GOKSiP townia

GOKSiP Toporzysko

GOKSiP Wysoka

Naprawa 477
34-240 Jordanw

Tel. 18 26-72-165
Fax 18 26-72-165

 

 

Osielec 500
34-234 Osielec

tel. 18 27-73-500
Fax18 27-73-500

 

 

 

townia 343
34-242 townia

tel.  18 27-73-133
Fax 18 27-73-133

 

 

 Toporzysko 250
34-240 Jordanw

tel. 18 28-73-542
fax 18 28-73-542

 

 

Wysoka
34-240 Jordanw

tel. 18 26-72-835