Home Świetlica

Świetlica w Toporzysku

 

Świetlica prowadzi działalność kulturalną i edukacyjną na rzecz społeczności lokalnej. Jest miejscem nauki i zabawy a także integracyjnych spotkań zarówno młodszych jak i starszych mieszkańców wioski, miejscem gdzie młodzież i dzieci rozwijają swoje zainteresowania. Pomieszczenia świetlicy udostępniane są na zebrania, pokazy, pełnią także funkcję lokalu wyborczego, odbywają się tutaj zajęcia rozrywkowe i sportowe, warsztaty techniczne, plastyczne i rękodzieła artystycznego oraz imprezy okolicznościowe.

Celem działalności świetlicy jest zagospodarowanie uczniom czasu po szkole i w dni wolne, poprzez organizowanie różnorodnych form zajęć.

Pozostajemy w ciągłej współpracy z pozostałymi filiami GOKSiP z całej gminy. Wspólnie organizujemy imprezy artystyczne, rozrywkowe i rekreacyjno- sportowe dla mieszkańców gminy i nie tylko.

W świetlicy odbywają się stałe zajęcia z Klubem 4H i nauka gry na gitarze. Ponadto codziennie udostępniane są gry świetlicowe i sprzęt sportowy.

Można u nas bezpłatnie skorzystać z internetu. Dysponujemy również kserem, drukarką i faxem.

ZAPRASZAMY!!!

 

KLUB 4H

4H - to międzynarodowa organizacja zrzeszająca dzieci i młodzież z całego świata. Opiera się na programie kształcąco - wychowawczym prowadzonym jako zajęcia dodatkowe.

Emblematem 4H jest czterolistna koniczyna z literką H umieszczoną na każdym listku. Litery na emblemacie oznaczają: Głowę, Serce, Ręce i Zdrowie (z angielskiego: Head, Heart, Hands, Health).

 

image t2

 image t1

 

Głowa - żeby jaśniej myślała

Serce - żeby było wierniejsze

Ręce - żeby chętniej służyły innym

Zdrowie - żeby mi pozwoliło lepiej żyć

 

 

Hasło Klubów 4H: "Uczyć się działając".

Motto: "Najlepsze niech będzie jeszcze lepsze".

 

Klub 4H w Toporzysku rozpoczął swoją działalność w 2008 roku. Członkowie spotykają się w świetlicy w każdą sobotę o godzinie 14.00. Na spotkaniach wykonują wyroby rękodzieła artystycznego (kwiaty z bibuły, hafty, ozdoby okolicznościowe, kartki itp.). Przedmioty wykonane przez dzieci i młodzież należące do Klubu prezentowane są na imprezach gminnych i powiatowych a także na kiermaszach, biorą również udział w konkursach na produkty regionalne.

Członkowie Klubu chętnie działają jako wolontariusze przy okazji gminnych imprez.

 

 

k1

                  

Gminny Ośrodek Kultury,Sportu i Promocji

w Jordanowie,  ul. Rynek2,  34-240 Jordanów

 tel. 18 26-93-522

 

            

k2

k3

k4

k5

 k6

 

GOKSiP Naprawa

GOKSiP Osielec

GOKSiP Łętownia

GOKSiP Toporzysko

GOKSiP Wysoka

Naprawa 477
34-240 Jordanów

Tel. 18 26-72-165
Fax 18 26-72-165

 

 

Osielec 500
34-234 Osielec

tel. 18 27-73-500
Fax18 27-73-500

 

 

 

Łętownia 343
34-242 Łętownia

tel.  18 27-73-133
Fax 18 27-73-133

 

 

 Toporzysko 250
34-240 Jordanów

tel. 18 28-73-542
fax 18 28-73-542

 

 

Wysoka
34-240 Jordanów

tel. 18 26-72-835