Home Świetlica

 

Świetlica w Łętowni prowadzi działalność kulturalną i edukacyjną na rzecz społeczności lokalnej. Jest miejscem nauki i zabawy, a także integracyjnych spotkań lokalnej społeczności, miejscem gdzie dzieci i młodzież rozwijają swoje zainteresowania. Pomieszczenia świetlicy udostępniane są na zebrania, pokazy, odbywają się w niej również zajęcia sportowe i rozrywkowe, warsztaty plastyczne, techniczne, rękodzieła artystycznego.

       Celem naszej świetlicy jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom poprzez organizowanie różnorodnych form zajęć.

     Pozostajemy w ciągłej współpracy z pozostałymi filiami GOKSiP z całej gminy. Wspólnie organizujemy imprezy artystyczne, rozrywkowe i rekreacyjno sportowe dla mieszkańców gminy i nie tylko.

 

   W świetlicy odbywają się zajęcia

  1. z Klubem 4H
  2. aerobiku - w każdą środę i piątek o godz. 19:00 Zapraszamy od połowy lipca br.

 

   Można u nas skorzystać:

* z bezpłatnego internetu,

* drukarki,

* ksera,

faxu.

 

 

ZAPRASZAMY

 

 

KLUB 4H

image t24H - to międzynarodowa organizacja zrzeszająca dzieci i młodzież z całego świata. Opiera się na programie kształcąco - wychowawczym prowadzonym jako zajęcia dodatkowe.

 

Emblematem 4H jest czterolistna koniczyna z literką H umieszczoną na każdym listku.

Litery na emblemacie oznaczają:                                                                

Głowę, Serce, Ręce i Zdrowie (z angielskiego: Head, Heart, Hands, Health).

  image l1

Głowa   - żeby jaśniej myślała

Serce     - żeby było wierniejsze

Ręce      - żeby chętniej służyły innym

Zdrowie - żeby mi pozwoliło lepiej żyć

 

Hasło: "Uczyć się działając".           Motto: "Najlepsze niech będzie jeszcze lepsze".

 

 

 

KLUB- 4H 

Klub 4-H w Łętowni powstał i rozpoczął swoja działalność w 2011r. Spotkania odbywają się w świetlicy, w każdą sobotę o godz.14.00, na których młodzi ludzi wykonują wyroby rękodzieła artystycznego, poznają sztukę kulinarną itp. Prace Klubu można podziwiać nie tylko w Ośrodku Kultury, ale także na kiermaszach, podczas różnych imprez kulturalnych organizowanych nie tylko na terenie gminy ale również   i w powiecie. Członkowie Klubu chętnie działają jako wolontariusze przy okazji gminnych imprez

 

image l2image l3    

 

 

 

k1

                  

Gminny Ośrodek Kultury,Sportu i Promocji

w Jordanowie,  ul. Rynek2,  34-240 Jordanów

 tel. 18 26-93-522

 

            

k2

k3

k4

k5

 k6

 

GOKSiP Naprawa

GOKSiP Osielec

GOKSiP Łętownia

GOKSiP Toporzysko

GOKSiP Wysoka

Naprawa 477
34-240 Jordanów

Tel. 18 26-72-165
Fax 18 26-72-165

 

 

Osielec 500
34-234 Osielec

tel. 18 27-73-500
Fax18 27-73-500

 

 

 

Łętownia 343
34-242 Łętownia

tel.  18 27-73-133
Fax 18 27-73-133

 

 

 Toporzysko 250
34-240 Jordanów

tel. 18 28-73-542
fax 18 28-73-542

 

 

Wysoka
34-240 Jordanów

tel. 18 26-72-835