GOKSiP Jordanw
Naprawa
Home

wietlica w towni prowadzi dziaalno kulturaln i edukacyjn na rzecz spoecznoci lokalnej. Jest miejscem nauki i zabawy, a take integracyjnych spotka lokalnej spoecznoci, miejscem gdzie dzieci i modzie rozwijaj swoje zainteresowania. Pomieszczenia wietlicy udostpniane s na zebrania, pokazy, odbywaj si w niej rwnie zajcia sportowe i rozrywkowe, warsztaty plastyczne, techniczne, rkodziea artystycznego.

Celem naszej wietlicy jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom poprzez organizowanie rnorodnych form zaj.

Pozostajemy w cigej wsppracy z pozostaymi filiami GOKSiP z caej gminy. Wsplnie organizujemy imprezy artystyczne, rozrywkowe i rekreacyjno sportowe dla mieszkacw gminy i nie tylko.

W wietlicy odbywaj si zajcia

  1. z Klubem 4H
  2. aerobiku - w kad rod i pitek o godz. 19:00 Zapraszamy od poowy lipca br.

Mona u nas skorzysta:

* z bezpatnego internetu,

* drukarki,

* ksera,

faxu.

ZAPRASZAMY

 

KLUB 4H

image t24H - to midzynarodowa organizacja zrzeszajca dzieci i modzie z caego wiata. Opiera si na programie ksztacco - wychowawczym prowadzonym jako zajcia dodatkowe.

 

Emblematem 4H jest czterolistna koniczyna z literk H umieszczon na kadym listku.

Litery na emblemacie oznaczaj:                                                                

Gow, Serce, Rce i Zdrowie (z angielskiego: Head, Heart, Hands, Health).

  image l1

Gowa   - eby janiej mylaa

Serce     - eby byo wierniejsze

Rce      - eby chtniej suyy innym

Zdrowie - eby mi pozwolio lepiej y

 

Haso: "Uczy si dziaajc".           Motto: "Najlepsze niech bdzie jeszcze lepsze".

 

 

 

KLUB- 4H 

Klub 4-H w towni powsta i rozpocz swoja dziaalno w 2011r. Spotkania odbywaj si w wietlicy, w kad sobot o godz.14.00, na ktrych modzi ludzi wykonuj wyroby rkodziea artystycznego, poznaj sztuk kulinarn itp. Prace Klubu mona podziwia nie tylko w Orodku Kultury, ale take na kiermaszach, podczas rnych imprez kulturalnych organizowanych nie tylko na terenie gminy ale rwnie   i w powiecie. Czonkowie Klubu chtnie dziaaj jako wolontariusze przy okazji gminnych imprez

 

image l2image l3    

 

 
Subskrybuj newsletter
Toporzysko
Osielec

 

k1

                  

Gminny Orodek Kultury,Sportu i Promocji

w Jordanowie,  ul. Rynek2,  34-240 Jordanw

 tel. 18 26-93-522

 

            

k2

k3

k4

k5

 k6

 

GOKSiP Naprawa

GOKSiP Osielec

GOKSiP townia

GOKSiP Toporzysko

GOKSiP Wysoka

Naprawa 477
34-240 Jordanw

Tel. 18 26-72-165
Fax 18 26-72-165

 

 

Osielec 500
34-234 Osielec

tel. 18 27-73-500
Fax18 27-73-500

 

 

 

townia 343
34-242 townia

tel.  18 27-73-133
Fax 18 27-73-133

 

 

 Toporzysko 250
34-240 Jordanw

tel. 18 28-73-542
fax 18 28-73-542

 

 

Wysoka
34-240 Jordanw

tel. 18 26-72-835