GOKSiP Jordanw
Naprawa
Home

Klub 4-H ?WENA? w Naprawie powsta w styczniu 2000 roku, ktrego inicjatorem bya bibliotekarka pani Beata Firek.
Obecnie opiekunem klubu 4-H ?WENA?

jest instruktor kultury Anna Wyka.

Dziaalno klubu 4H opiera si na pracy modych ludzi

w Orodku Kultury w Naprawie.


image n11

Przywieca nam haso "Uczy si dziaajc", ktre przypomina, e najbardziej efektywnym i atrakcyjnym sposobem uczenia jest samodzielne wykonanie danej rzeczy.

Motto 4H ; "Najlepsze niech bdzie jeszcze lepsze"

motywuje nas do cigego samodoskonalenia i ulepszania

rzeczy uznanych za doskonae.Co to jest klub 4-H?

4-H jest dobrowoln organizacj edukacyjn przeznaczon dla dzieci i modziey. Kadzie szczeglny nacisk na rozwj umiejtnoci yciowych, rozwj zainteresowa, podnoszenie poziomu wiedzy, wsppracy w grupie i ciekawego spdzania wolnego czasu. Program 4H powsta USA na pocztku XX wieku . Nazwa pochodzi od sw w j. angielskim: Head ? gowa, Heart ? serce,
Hands ? rce i Health ? zdrowie. Kluby 4H rozwijaj si na terenie caej Polski, gwnie na terenach wiejskich. Powstay z inicjatywy doradcw z Orodkw Doradztwa Rolniczego.

Emblemat klubu 4-H

Znakiem rozpoznawczym 4H jest czterolistna koniczyna z liter " H " umieszczon na kadym listku. Czterolistna koniczyna jest powszechnie znanym symbolem, dla ruchu 4H ma on jednak szczeglne znaczenie.

image t2

Czonkowie klubu 4-H zgodnie z deklaracj programow doskonal:
swoje rce - poprzez wykonywanie kwiatw z bibuy, rnorodnych ozdb i dekoracji itp.
swoj gow - poprzez uczestnictwo projektach
swoje serce - poprzez trosk o dobro innych i wzajemn wspprac
swoje zdrowie - poprzez propagowanie zdrowego stylu ycia.


Czym si zajmujemy?
image n08

 • Kultywujemy tradycj zdobnictwa bibukowego
 • Wyszywamy haftem krzyykowym i matematycznym
 • Robimy ozdoby quillingowe
 • Wykonujemy kartki okolicznociowe rnymi technikami
 • Wiemy makramy, bransoletki i wiszce koszyczki do doniczek.
 • Przedstawiamy inscenizacje na rne okazje
 • Bierzemy udzia konkursach gminnych, powiatowych i przegldach dorobku klubu.
 • Organizujemy spotkania z ciekawymi ludmi.
 • Dekorujemy nasz wietlic.
 • Wyjedamy na targi i organizujemy kiermasze rkodziea artystycznego.
 • Reklamujemy i sprzedajemy swoje prace.
 • Reprezentujemy Gminny Orodek Kultury Sportu i Promocji i Gmin Jordanw na rnych imprezach.

image n09image n10

Bralimy udzia w :

 • ,,wicie Zabawki? w Stryszawie (R.2000 i 2001) ? nasza uczestniczka zaja I miejsce w konkursie na najpikniejszy strj ptaka.
 • Obozie szkoleniowym w Nowym Targu pod hasem: ,,Promujemy swj region? (R2000) i w Szczawnicy pod hasem: ,,Cywilizacja i natura. Chcemy y pikniej? (R2001).
 • Spotkaniu integracyjnym klubw 4-H z powiatu suskiego ? nagranie audycji o dziaalnoci klubw i transmisji w telewizji Krakw (R2000).
 • Kluby 4H z powiatu suskiego spotykaj si kadego roku na tradycyjnej wigilii, w ktrej zawsze bierzemy udzia.
 • Klub 4-H ?Wena? z Naprawy by gospodarzem Wigilii Powiatowej w 2003 i 2008 roku
 • Oglnopolskich zlotach klubw 4-H -Warszawa (R2001), - Krakw (2004).
 • Projekcie teatralnym ,,Dilettante? zakoczony festiwalem ,,Wzek Tespisa ? teatr w ruchu? w Wolbromiu (R2003).
 • Festiwalu ,,Bajdurek?? w Suchej Beskidzkiej ze sztuk pt. ,,Awantura o Basie? ? zdobylimy wyrnienie (R2003).
 • Realizacji Projektu pt. ?Uczymy si dziaajc ? wiat ig malowany? Poyteczne Ferie (R2009).
 • W seminarium pt. ? Edukacja dzieci i modziey inwestycj w przyszo? z klubem 4-H ?Wena? w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. (R2010)
 • W spotkaniu z grup rolnikw i naukowcw z Teksasu z klubami 4-H z powiatu suskiego ? klub 4-H ?Wena? przedstawi swoj dziaalno w formie prezentacji multimedialnej. (R2010)
 • W spotkaniu Boonarodzeniowym z Jego Eminencja kardynaem Jzefem Glempem zorganizowanym przez Fundacj Edukacyjn 4H w Polsce w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. (R2010)
 • Realizacji Projektu pt. "Uczymy si dziaajc" - "Domi Tworzone" w ramach Programu Wspierania Aktywnoci Lokalnej na Terenach
 • Wiejskich ze rodkw Fundacji ?Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej? ?RAZEM MOEMY WICEJ? (R2011)

 
Subskrybuj newsletter
Toporzysko
Osielec

 

k1

                  

Gminny Orodek Kultury,Sportu i Promocji

w Jordanowie,  ul. Rynek2,  34-240 Jordanw

 tel. 18 26-93-522

 

            

k2

k3

k4

k5

 k6

 

GOKSiP Naprawa

GOKSiP Osielec

GOKSiP townia

GOKSiP Toporzysko

GOKSiP Wysoka

Naprawa 477
34-240 Jordanw

Tel. 18 26-72-165
Fax 18 26-72-165

 

 

Osielec 500
34-234 Osielec

tel. 18 27-73-500
Fax18 27-73-500

 

 

 

townia 343
34-242 townia

tel.  18 27-73-133
Fax 18 27-73-133

 

 

 Toporzysko 250
34-240 Jordanw

tel. 18 28-73-542
fax 18 28-73-542

 

 

Wysoka
34-240 Jordanw

tel. 18 26-72-835