Home Świetlica

KLUB 4 H

         image w3           

       image t2 

Znakiem rozpoznawczym klubu 4H jest czterolistna koniczyna z literą "H" umieszczoną na każdym listku.

        

Litery na emblemacie oznaczają:

Głowę (Head)- żeby jaśniej myślała.

Serce (Heart) - żeby było wierniejsze.

Ręce (Hands) - żeby chętniej służyły innym.

Zdrowie (Health) - żeby mi pozwoliło lepiej żyć.                                                                                                                                                        

Hasło 4H
"Uczyć się działając" przypomina, że najbardziej efektywnym i atrakcyjnym sposobem uczenia jest samodzielne wykonanie danej rzeczy, a nie bierne słuchanie instrukcji o tym, jak należy to robić.

Motto 4H
"Najlepsze niech będzie jeszcze lepsze" motywuje młodzież i dorosłych liderów do ciągłego samodoskonalenia i ulepszania rzeczy uznanych za doskonałe.

Klub 4H rozpoczął swoją działalność w 2007 roku.

Opiekunem jest Krystyna Zagajska - instruktor kultury.

Spotkania klubowiczów odbywają się w każdy piątek.

Klub 4-H:

  • Wykonuje kwiaty z bibuły, papieru, ozdoby z siana, malują na szkle itp.
  • Bierze udział w gminnych uroczystościach organizując kiermasze i wystawy swoich prac.
  • Realizował projekt Gminy Jordanów: ”Nasz Region – Nasza Tożsamość”
  • Organizuje spotkania ze Świętym Mikołajem
  • Brał udział w Powiatowej Wigilii w Stryszawie(2007), Naprawie(2008), Lachowicach(2009), Zawoi (2011).
  • Zorganizował stoisko z pracami na Powiatowych Dożynkach w Sidzinie (2009)
  • Realizował projekt w ramach Programu Wspierania Aktywności Lokalnej ze środków Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” Razem Możemy Więcej – „Uczymy się działając” – „Dłońmi Tworzone”.
  • Brał udział w kiermaszu bożonarodzeniowym (2011) i wielkanocnym (2012)
  • W Gminnym Przeglądzie Szopki Bożonarodzeniowej zajął III miejsce  w 2009 r.

Brał udział w Przeglądzie Twórczości Kulturalnej Ziemi Jordanowskiej  w Naprawie w 2010 i 2011r

            image w4           image w5

              image w6            image w7

 

 

k1

                  

Gminny Ośrodek Kultury,Sportu i Promocji

w Jordanowie,  ul. Rynek2,  34-240 Jordanów

 tel. 18 26-93-522

 

            

k2

k3

k4

k5

 k6

 

GOKSiP Naprawa

GOKSiP Osielec

GOKSiP Łętownia

GOKSiP Toporzysko

GOKSiP Wysoka

Naprawa 477
34-240 Jordanów

Tel. 18 26-72-165
Fax 18 26-72-165

 

 

Osielec 500
34-234 Osielec

tel. 18 27-73-500
Fax18 27-73-500

 

 

 

Łętownia 343
34-242 Łętownia

tel.  18 27-73-133
Fax 18 27-73-133

 

 

 Toporzysko 250
34-240 Jordanów

tel. 18 28-73-542
fax 18 28-73-542

 

 

Wysoka
34-240 Jordanów

tel. 18 26-72-835