GOKSiP Jordanw
Naprawa
Home

KLUB 4 H

         image w3           

       image t2 

Znakiem rozpoznawczym klubu 4H jest czterolistna koniczyna z liter "H" umieszczon na kadym listku.

        

Litery na emblemacie oznaczaj:

Gow (Head)- eby janiej mylaa.

Serce (Heart) - eby byo wierniejsze.

Rce (Hands) - eby chtniej suyy innym.

Zdrowie (Health) - eby mi pozwolio lepiej y.                                                                                                                                                        

Haso 4H
"Uczy si dziaajc" przypomina, e najbardziej efektywnym i atrakcyjnym sposobem uczenia jest samodzielne wykonanie danej rzeczy, a nie bierne suchanie instrukcji o tym, jak naley to robi.

Motto 4H
"Najlepsze niech bdzie jeszcze lepsze" motywuje modzie i dorosych liderw do cigego samodoskonalenia i ulepszania rzeczy uznanych za doskonae.

Klub 4H rozpocz swoj dziaalno w 2007 roku.

Opiekunem jest Krystyna Zagajska - instruktor kultury.

Spotkania klubowiczw odbywaj si w kady pitek.

Klub 4-H:

  • Wykonuje kwiaty z bibuy, papieru, ozdoby z siana, maluj na szkle itp.
  • Bierze udzia w gminnych uroczystociach organizujc kiermasze i wystawy swoich prac.
  • Realizowa projekt Gminy Jordanw: ?Nasz Region ? Nasza Tosamo?
  • Organizuje spotkania ze witym Mikoajem
  • Bra udzia w Powiatowej Wigilii w Stryszawie(2007), Naprawie(2008), Lachowicach(2009), Zawoi (2011).
  • Zorganizowa stoisko z pracami na Powiatowych Doynkach w Sidzinie (2009)
  • Realizowa projekt w ramach Programu Wspierania Aktywnoci Lokalnej ze rodkw Fundacji ?Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej? Razem Moemy Wicej ? ?Uczymy si dziaajc? ? ?Domi Tworzone?.
  • Bra udzia w kiermaszu boonarodzeniowym (2011) i wielkanocnym (2012)
  • W Gminnym Przegldzie Szopki Boonarodzeniowej zaj III miejsce  w 2009 r.

Bra udzia w Przegldzie Twrczoci Kulturalnej Ziemi Jordanowskiej  w Naprawie w 2010 i 2011r

            image w4           image w5

              image w6            image w7

 
Subskrybuj newsletter
Toporzysko
Osielec

 

k1

                  

Gminny Orodek Kultury,Sportu i Promocji

w Jordanowie,  ul. Rynek2,  34-240 Jordanw

 tel. 18 26-93-522

 

            

k2

k3

k4

k5

 k6

 

GOKSiP Naprawa

GOKSiP Osielec

GOKSiP townia

GOKSiP Toporzysko

GOKSiP Wysoka

Naprawa 477
34-240 Jordanw

Tel. 18 26-72-165
Fax 18 26-72-165

 

 

Osielec 500
34-234 Osielec

tel. 18 27-73-500
Fax18 27-73-500

 

 

 

townia 343
34-242 townia

tel.  18 27-73-133
Fax 18 27-73-133

 

 

 Toporzysko 250
34-240 Jordanw

tel. 18 28-73-542
fax 18 28-73-542

 

 

Wysoka
34-240 Jordanw

tel. 18 26-72-835