GOKSiP Jordanw
Naprawa
Home

Spotkanie Wigilijne w GOKSiP Osielec

Zbliaj si wita Boego Narodzenia ? czas skadania ycze, koldowania i wsplnych spotka. To najbardziej rodzinne i ciepe wita, ktre jednocz wszystkich ludzi. W tym czasie nikt nie powinien by sam, a szczeglnie osoby samotne, starsze i chore. I wanie z myl o nich osieleckie Koo Gospody Wiejskich wraz z Gminnym Orodkiem Kultury Sportu i Promocji z Osielca zorganizowao Spotkanie Wigilijne, ktre odbyo si 18 grudnia w Osielcu.


alt

Swoj obecnoci na wigilii zaszczycili: Wjt Gminy Jordanw Pan Stanisaw Pudo, Przewodniczcy Rady Gminy Pan Adam Kawula, radni z Osielca, Proboszcz Parafii Osielec ksidz Stanisaw Skowronek, ks. Konrad Natkaniec, sotys Osielca Pani Krystyna Drobna, Prezes OSP w Osielcu Grnym Pan Krzysztof Stopa, Dyrektor Przedszkola Samorzdowego Pani Boena Traczyk, KGW Osielec wraz z Przewodniczc Pani Magorzat Oleks i Przewodniczca Rady Soeckiej Pani Katarzyna Bachul.

witeczne yczenia wszystkim zebranym zoy Wjt Gminy Jordanw Pan Stanisaw Pudo, ktry jednoczenie podzikowa za przygotowanie tego spotkania. Nastpnie ksidz proboszcz odczyta fragment Ewangelii i dokona powicenia opatkw, ktrymi poamali si wszyscy zebrani. By to najbardziej wzruszajcy moment tego wieczoru.

O muzyczn opraw wigilijnego spotkania zadbao Kko Muzyczne dziaajce w miejscowym orodku kultury, a o uczt podniebienia - panie z KGW, serwujc raz po raz wigilijne potrawy. Wesoe rozmowy przy stole przeplatay wystpy modziey i wsplne piewanie kold.

Mia i wzruszajca atmosfera tego wieczoru sprawia, e wszyscy uczestnicy obiecali, e za rok spotkaj si ponownie.

W tym miejscu naley zoy serdeczne podzikowania wszystkim ludziom dobrej woli, dziki ktrym udao si przygotowa to wspaniae spotkanie.

A byli to: Maria Nizioek, Wiesawa i Tadeusz miech, Krystyna i Adam Pochopie, Stanisaw Guc, Lucyna Kudzia oraz Jadwiga i Roman Knapczyk. Serdecznie dzikujemy.

G.K.

 

Zapraszamy na Koncert Kold w Osielcu

Image

 

Koncert Kold w Osielcu

W dniu 11 stycznia, w Kociele Parafialnym w Osielcu, odby si Koncert Kold w wykonaniu chru ?Vox Altisono? dziaajcego przy Gminnym Orodku Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie. Chr, pod kierownictwem pani Kseni Mikiewicz wraz z zaproszonymi gomi: Katarzyn Mikowiec, Jakubem Bednarczykiem oraz Piotrem Bednarczykiem (akompaniament), wykona nie tylko tradycyjne polskie koldy, ale i piosenki boonarodzeniowe. Nowe stroje, wspaniaa aranacja i pikne, wzruszajce wykonanie - to wszystko zachwycio zgromadzon w kociele publiczno, ktra gorcymi brawami podzikowaa wykonawcom.

Image

Więcej…

 

IX Festiwal Pieni Maryjnych AVE MARYJA za nami

Przebrzmiay ju pieni i muzyka IX Festiwalu Pieni Maryjnych AVE MARYJA, ktry odbywa si w dniach 11-12 maja w Zespole Szk w Osielcu.
W pierwszym dniu przeprowadzone zostay przesuchania. Komisja od godz. 10,00 do 19,00 ocenia 53 podmioty wystpujce w piciu kategoriach: solici, zespoy, chry, schole, zespoy i solici ludowi. Na scenie zaprezentowao si w sumie 570 wykonawcw.
Komisj konkursow stanowili, Pani Magorzata Majda, Pan Zygmunt Kokoszka oraz Pan Grzegorz Mikiewicz. W drugim dniu Festiwalu odbya si gala na ktrej wystpili najlepsi wykonawcy oraz wskazane przez jurorw osoby, szczeglnie wyrniajce si w pierwszym dniu przesucha. Jury zauwayo i zwrcio uwag na wysoki poziom artystyczny solistw oraz bogat i zrnicowan stylistyk wykonawcz. Ponadto podkrelio fakt propagowania tradycji muzycznej kultury ludowej, zwaszcza wrd dzieci i modziey.
Nagrod za najlepszy plakat festiwalowy odebraa Julia Grzechynia uczennica kl.4 Zespou Szk w Osielcu. Organizatorzy przygotowali dla zdobywcw miejsc od I do III nagrody pienine, dyplomy i upominki oraz dla zdobywcw festiwalowego Grand Prix puchar wraz z dyplomem i specjaln nagrod pienin.

Image

Więcej…

 

alt

 
Subskrybuj newsletter
Toporzysko
Osielec

 

k1

                  

Gminny Orodek Kultury,Sportu i Promocji

w Jordanowie,  ul. Rynek2,  34-240 Jordanw

 tel. 18 26-93-522

 

            

k2

k3

k4

k5

 k6

 

GOKSiP Naprawa

GOKSiP Osielec

GOKSiP townia

GOKSiP Toporzysko

GOKSiP Wysoka

Naprawa 477
34-240 Jordanw

Tel. 18 26-72-165
Fax 18 26-72-165

 

 

Osielec 500
34-234 Osielec

tel. 18 27-73-500
Fax18 27-73-500

 

 

 

townia 343
34-242 townia

tel.  18 27-73-133
Fax 18 27-73-133

 

 

 Toporzysko 250
34-240 Jordanw

tel. 18 28-73-542
fax 18 28-73-542

 

 

Wysoka
34-240 Jordanw

tel. 18 26-72-835