GOKSiP Jordanw
Naprawa
Home

Dzie Babci i Dziadka

?Mio babcina i dziadkowa jest zupenie inna ni rodzicielska. Ona jest taka bezwarunkowa, niewymagajca. Wnuki s przecie najlepsze, najmdrzejsze, najpikniejsze i zawsze bardzo kochane. Nie wolno na nie krzycze, ani ich karci. Wnuki si tylko kocha. Odpowiedzialnoci za wychowanie s przecie obarczeni rodzice. Babcie i dziadkowie twierdz, e wnuki kocha si inaczej ni dzieci - moe nie bardziej, ale spokojniej.?

Takimi sowami, Dyrektor Przedszkola ?Lena Kraina?- Pani Lucyna Kudzia, powitaa wszystkie babcie i dziadkw, zebranych na sali widowiskowej Gminnego Orodka Kultury Sportu i Promocji w Osielcu, podczas ich wita.

Image

Więcej…

 

Koncert Pieni Wielkopostnych

Tegoroczny koncert Pieni Wielkopostnych "Stabat Mater" odby si w niedziel 17 marca w kociele parafialnym w Osielcu. W koncercie udzia wziy, Schola "Jezusowa Kapela", oraz Zesp "Canticorum" z Osielca. Wystpiy take chry "Vox Altisona" z Osielca i "Bel Canto" z Jordanowa oba pod kierownictwem Kseni Mikiewicz, oraz Chr "Sonitus Rabciensis" z Rabki Zdroju pod kierownictwem Kingi Brandys-Wjciak. Partie solowe wykonay Monika Sobinek i Sylwia Zitara przy akompaniamencie Kseni Mikiewicz. Program zawiera rwnie cz sown ? rozwaania wielkopostne w wykonaniu modziey Zespou Szkl im. H. Kotaja w Jordanowie, ktre z uczniami przygotowaa Magdalena Stankiewicz. Koncert, ktry trwa ptorej godziny, zakoczy si wsplnym utworem, "Modlitwa o Pokj" Norberta Blachy.

Image

Więcej…

 

Dzie Niepodlegoci

W dniu 11 Listopada 2012 r odbyy si Gminne Obchody wita Niepodlegoci w Osielcu. Obchody rozpoczy si msz w. za ojczyzn, w ktrej uczestniczyli przedstawiciele wadz gminy, zaproszeni gocie, modzie i mieszkacy gminy.
Po mszy w. uczestnicy przemaszerowali pod pamitkow tablic Jzefa Pisudskiego umieszczon na budynku GOKSiP w Osielcu. Po przemwieniu wjta gminy Stanisawa Pudo, uczestnicy manifestacji zoyli pod tablic wiece i wizanki kwiatw.

Image

Więcej…

 

Masz Wybr

W Gminie Jordanw nie od dzi dba si o profilaktyk wrd naszej modziey, podejmujc szereg dziaa majcych na celu uchronienie modych ludzi przed zgubnym wpywem wszelkich naogw i wpyww. Dlatego te 18 wrzenia br. modzie gimnazjalna z naszej gminy zostaa zaproszona do Gminnego Orodka Kultury Sportu i Promocji w Osielcu.

To wanie tu, grupa teatralna miejscowego orodka kultury, pod opiek Gabrieli Korbel, przygotowaa spektakl profilaktyczny pt. ?Masz wybr?.
Modzi aktorzy, za pomoc sztuki teatralnej, uwiadamiali swoich modszych kolegw i koleanki, czym s naogi oraz przemoc i jakie zagroenia ze sob nios. Jednoczenie wskazywali, jak wane jest dokonywanie waciwych wyborw.

Image

Więcej…

 

plakat 11

 
Subskrybuj newsletter
Toporzysko
Osielec

 

k1

                  

Gminny Orodek Kultury,Sportu i Promocji

w Jordanowie,  ul. Rynek2,  34-240 Jordanw

 tel. 18 26-93-522

 

            

k2

k3

k4

k5

 k6

 

GOKSiP Naprawa

GOKSiP Osielec

GOKSiP townia

GOKSiP Toporzysko

GOKSiP Wysoka

Naprawa 477
34-240 Jordanw

Tel. 18 26-72-165
Fax 18 26-72-165

 

 

Osielec 500
34-234 Osielec

tel. 18 27-73-500
Fax18 27-73-500

 

 

 

townia 343
34-242 townia

tel.  18 27-73-133
Fax 18 27-73-133

 

 

 Toporzysko 250
34-240 Jordanw

tel. 18 28-73-542
fax 18 28-73-542

 

 

Wysoka
34-240 Jordanw

tel. 18 26-72-835