Aktualności

DOŻYNKI GMINNE W OSIELCU.

DOŻYNKI GMINNE W OSIELCU.

W niedzielę (18.08.) w Osielcu odbyły się Dożynki Gminne, których głównym organizatorem był
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie. Rozpoczęły się od przemarszu
korowodu dożynkowego i uroczystej mszy św. odprawionej przez ks. Tadeusza Tokarza –
proboszcza osieleckiej parafii.
Po nabożeństwie przedstawicielki miejscowego KGW przekazały na ręce Wójta Gminy Jordanów
Artura Kudzi dożynkowy bochen chleba z życzeniami, by dzielił go mądrze i sprawiedliwie. W
przemówieniu wójt podziękował wszystkim rolnikom za ciężką pracę i podkreślił, że praca rolnika
jest niezwykle trudna i mało doceniana. Potem wspólnie z gospodyniami podzielił dożynkowy
chleb i poczęstował nim wszystkich zebranych. Kiedy wójt częstował chlebem, na scenie głos
zabierali zaproszeni goście: poseł na Sejm RP Sławomir Hajos, prezes Małopolskiej Izby Rolniczej
Ryszard Czaicki, burmistrz węgierskiej gminy Kengyel Nagy Szilard oraz Wójt Gminy Jordanów
Śląski Paweł Filipczak.
Po przemówieniach gospodynie z KGW ośpiewały wieńce dożynkowe i wręczyły gospodarzowi
gminy dożynkowe koszyczki. Gminne święto plonów było okazją do wręczenia odznak
regionalnych „Za zasługi dla Gminy Jordanów”. Otrzymali je: Ksenia Miskiewicz, Maria Medes,
Janina Brutanek, Adam Pochopień, Sławomir Korbel, Łukasz Kardaś, Jan Gwiazdoń, Andrzej
Jąkała i Eugeniusz Wierzba. Dekoracji dokonali Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy Daniel
Mirek. Wręczono także nagrody w konkursie „Na najpiękniejszy ogród przydomowy i obejście w
gospodarstwie rolnym”. W kategorii ogródek przydomowy pierwsze miejsce zajęła Barbara
Kowalcze z Łętowni, drugie – Małgorzata Proszek z Łętowni, a trzecie – Janina Żegleń z Naprawy.
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Dariusz Jaskółka z Toporzyska, Barbara Dybczyk z Osielca i
Krystyna Zaręba z Osielca. W kategorii gospodarstwo rolne zwyciężyła Krystyna Korbel z Osielca.
Podczas dożynek wójt wręczył promesy dla jednostek OSP Gminy Jordanów na zakup sprzętu i
remonty. Nie zabrakło gromkiego „Sto lat” dla burmistrza węgierskiej gminy i Gminnego
Komendanta OSP Bogusława Wróbla z okazji obchodzonych przez nich urodzin.
W części artystycznej publiczność zobaczyła występy dzieci z Przedszkola Samorządowego w
Osielcu, Gminnego Zespołu Regionalnego GRONIE z Łętowni i Zespołów Mażoretek z Naprawy.
Biesiada Śląska i Disco Polo Show porwały publiczność do tańca. Podczas dożynek można było
odwiedzić stoiska: ARiMR, ODR, LGD, KRUS, twórców ludowych, a także Koła Łowieckiego
KNIEJA, gdzie serwowano dziczyznę. Uczestnicy dożynek mogli skorzystać z dobrze
zaopatrzonego bufetu, a dzieci z placu zabaw z dmuchańcami. Patronat medialny nad imprezą objął
portal suski DlaWas.info i Kronika Beskidzka.
Wójt Gminy Jordanów wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie
dziękują wszystkim za udział w dożynkach i pomoc w przygotowaniu.
Dziękujemy :
• ks. Tadeuszowi Tokarzowi za mszę św. i skierowane do nas słowo
• Gminnemu Chórowi VOX ALTISONO z Ksenią Miśkiewicz na czele, osieleckiej orkiestrze OSP
pod batutą Michała Kusza oraz Marioli Siepak za oprawę muzyczną mszy
• Komendantowi Gminnemu OSP oraz strażakom z OSP Osielec i OSP Osielec Górny za
pilnowanie porządku, kierowanie ruchem i opiekę medyczną
• Kołu Gospodyń Wiejskich z Osielca i pani Marysi Kuczawskiej za przygotowanie pysznych
posiłków
• klubowi sportowemu z prezesem na czele za udostępnienie stadionu, a panu Ryszardowi
Ordzowiałemu, Augustowi Jankosiowi i Dawidowi Jankosiowi - za nieocenioną pomoc
• ekipie gminnej z Andrzejem Bzowskim na czele, pracownikom GOKSiP, pocztom sztandarowym,
wystawcom, pani sołtys, radnym i radzie sołeckiej oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
pomogli w organizacji dożynek

 

{fwgallery gid:2}

Obchody 80-tej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

W dniu 1 września w Wysokiej odbyły się uroczyste obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Rozpoczęła je uroczysta msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem księdza biskupa Damiana Muskusa. Po niej, wszyscy uczestnicy, udali się na cmentarz wojskowy, gdzie odbyła się dalsza część obchodów.
Tu modlitwę za poległych w obronie ojczyzny odmówił  o. Andrzej Szczypta, a następnie Apel Poległych poprowadził ppor. Jakub Lisiewski z 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. Stanisława Maczka ze Świętoszowa.
Zwieńczeniem apelu było oddanie salwy honorowej przez kompanię honorową ze Świętoszowa ku czci poległych Bohaterów. Dowódcę 10. Brygady reprezentował ppłk Marek Fiałka, a kompanię honorową i poczet sztandarowy wystawił 10. Batalion Zmechanizowany Dragonów ze Świętoszowa. Do licznie zebranych okolicznościowe przemówienia wygłosili: Wójt Gminy Jordanów Artur Kudzia, poseł na sejm RP Sławomir Hajos, poseł na sejm RP Józef Brynkus, senator RP Andrzej Pająk, Roman Duda – kandydat PiS na posła RP, Starosta Suski Józef Bałos, a także Joanna Wielgat – córka por. Mariana Plichty – obrońcy Wysokiej, James Jurczyk – prezes Beskidzkiego Stowarzyszenia Maczkowców, o. Andrzej Szczypta oraz ppor. Bartłomiej Czech – Koziński ze Szwadronu Toporzysko. Gościem honorowym tegorocznych uroczystości był prof. Andrzej Maczek – syn legendarnego dowódcy gen. Stanisława Maczka, który przybył do Wysokiej wraz z siostrzenicą Karoliną Maczek - Skillen. Po zakończeniu przemówień delegacje władz, wojska, policji, staży, ościennych gmin, związków kombatanckich, stowarzyszeń i rodzin walczących żołnierzy, a także szkół i harcerzy złożyły wieńce i wiązanki pod pomnikiem obrońców Wysokiej.  Na zakończenie uroczystych obchodów organizatorzy zaprosili wszystkich na „Pokazy wyszkolenia kawaleryjskiego” przygotowane przez Szwadron Toporzysko w barwach 3 Pułku Strzelców Konnych. Ponadto na placu przed remizą OSP Wysoka można było obejrzeć wystawę krakowskiego oddziału IPN pn. „Wrzesień 1939” i zjeść tradycyjną wojskową grochówkę przygotowaną przez miejscowe KGW.
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Dziękujemy także wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu tegorocznych uroczystości. Dziękujemy OSP Wysoka, policji, KGW Wysoka, orkiestrze OSP Toporzysko, pocztom sztandarowym, wojsku, ekipie remontowej Urzędu Gminy, Szwadronowi Toporzysko wraz z Dariuszem Waligórskim, krakowskiemu oddziałowi IPN z Maciejem Masłowskim na czele i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji obchodów.
 
{fwgallery gid:1}

Ogłoszenie o przetargu na „Kompleksową obsługę ratowniczą Krytej Pływalni w Naprawie”

Ogłoszenie o przetargu:

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie informuje o ogłoszeniu
przetargu na „Kompleksową obsługę ratowniczą Krytej Pływalni w Naprawie”.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w BiP GOKSiP Jordanów pod adresem
https://bip.malopolska.pl/goksipjordanow w zakładce Zamówienia Publiczne/Ogłoszenia
o przetargach.